اخبار  مقالات   کتابخانه    نشرات صوتی   زندگی سازمانی    آرشیف سالهای ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۸     فرهنگ   سایر سایت ها    تماس با ما    اساسنامه و مرامنامه

 

           ما نیز برای بقای جُنبش مترقی و دموکراتیک افغانستان در پهنۀ تاریخ، چاره یی جز تشکل نداریم             

 

د افغانستان آینده غورځنگ

در سوگ رفقا «قدیر محبوب» و «بارق شفیعی»

 

جنبش چپ افغانی و از جمله حزب نوین مردم افغانستان باز هم سیاه پوش شد.

رفیق بارق شفیعی یکی از رهروان پیگیر مبارزه دادخواهانه به نفع زحتمکشان کشور از جوانی تا آندمی که توانایی های فزیکی اش مجال این مبارزه را میداد سنگردار استوار این مبارزه بود. با دردو اندوه که قامت این نخل استوار مبارزه دادخواهانه نیز امروز پس از مریضی طولانیی که عاید حالش بود خمید و برزمین افتاد.

هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان مرگ رفیق بارق شفیعی را یک ضایعۀ بزرگ برای جنبش مترقی کشور دانسته، به اعضای خانوادۀ او، به دوستانِ او و به همه همرهانِ سیاسی او تسلیت می گوید. یاد او پیوسته در خاطرۀ رفقای همرزم او زنده خواهد ماند.

 

هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان

مراسم به خاک سپاری رفیق بارق شفیعی به تاریخ ۱۷ فبروری ۲۰۱۷ با شرکت اعضای خانوادۀ او، دوستان و رفقای همرزمش در شهر هانورِ آلمان برگزار گردید. در این مراسم رفیق عبدالله نایبی در مورد شخصیت سیاسی و فرهنگی رفیق بارق شفیعی سخنرانی کرد. سپس رفیق سلیمان لایق در بارۀ همرزم و دوستِ دیرینش صحبت کرد. در پایان بانو مژگان ساغر شفا یک پارچه شعر بارق شفیعی را به نام "مادر مرا ببخش!" برخواند. مراسم به ساعت ۱۲ ظهر پایان یافت.

کلیپ ویویدیی مراسم «بالای عکس کلیک نمائید»

متن صحبت رفیق عبدالله نایبی رئیس حزب نوین مردم افغنستان در مراسم خاک سپاری زنده یاد بارق شفیعی

 

 

با اندوه فراوان به اطلاع رفقا و دوستان رسانیده میشود که رفیق قدیر محبوب، انقلابیِ استوار و شخصیتِ برازندۀ جنبشِ چپ افغانی، عضو رهبریِ نهضت آیندۀ افغانستان و حزب نوین مردم افغانستان به جاودانه گی پیوست. رفیق محبوب از جوانی تا آخرین لحظۀ زنده گانیِ پُربارش در سنگرِ داد و خدمت به انسان زحمتکش قرار داشت و هیچگاهی از اندیشه های والای انسانی و موازین ستودۀ معنویِ یک انقلابیِ متواضع و متین دوری نگزید. وی نمونه یی از پیگیر ترین مدافعانِ جهانبینی علمی در دفاع از دنیای کار بود.
هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان مرگ رفیق قدیر محبوب را یک ضایعۀ بزرگ برای جنبش مترقی کشور دانسته، به اعضای خانوادۀ او، به دوستانِ او و به همه همرهانِ سیاسی او تسلیت می گوید. یاد او پیوسته در خاطرۀ رفقای همرزم او زنده خواهد ماند.

هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستانن

مراسم خاک سپاری رفیق قدیر «محبوب» بتاریخ ۱۶ ماه فبروری ۲۰۱۷ مطابق ۳۰ دلو ۱۳۹۵ در شهر Dachau ایالت بایرن کشور آلمان صورت گرفت. در این مراسم اعضای فامیل، تعداد زیاد از رفقا و دوستان زنده یاد قدیر محبوب اشتراک نموده بودند.

 

 

متن صحبت رفیق عبدالله نایبی رئیس حزب نوین مردم افغنستان در مراسم به خاک سپاری زنده یاد قدیر محبوب

 

 

 

زمانی که نیلاب موج سلام نامش را با اسم عشقش پیوند زد  ، من  داستان کوتاهِ « نقطه ، سر خط » را ارمغان گویا به ایشان  اهدا کردم .نیلاب جان یکی از بهترینهاست . او به من نوشت :« . . . و من این هدیۀگرانبها را قاب  و در جمع سایر تحایف عروسیم  ضبط و بایگانی   میکنم .» سخنش خجسته بود . داستان کوتاهی را  بانوی از سرزمین ادبیات  در قابی  آذین  میبست . این بدعتش  مرا بسوی  ادبیات داستانی برگرداند . از خود پرسیدم داستان کوتاه  چیست. آیا میشود آن را تحفه داد وقاب بست ؟. . .  ادامه             

پیام هیئت اجراییۀ شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان

به مناسبت بیست ساله گی شهادت دُکتور نجیب الله

۵ میزان ۱۳۹۵ مطابق ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶

رفقای عزیز، همرزمان و هموطنانِ گرانقدر،

بیست سال از شهادت رزمندۀ سرافرازِ جُنبش چپِ دموکراتیک افغانستان، دُکتور نجیب میگذرد. در دوام این دو دهه با وجود تبلیغات گستردۀ محافل ارتجاعی - جهادی، سیمای آن بزرگمردِ پیکارجو همراه با خاطرۀ قهرمانان به خون خفتۀ حزب او، ح. د. خ. ا. (حزب وطن) در اذهان مردم افغانستان درخشان تر جلوه میکند.

دو دهه است که نیروهای ارتجاعی و جهادی به یاری پاکستان و امریکا - ناتو بر سرزمین ما حکومت میکنند و سرنوشت کشور را به دست دارند. این حاکمیت به جز جنگ ، کشتار، ویرانی، ستم، چپاولِ ثروتهای افسانه یی و تحمیل فقر جانکاه بر میلیونها هموطن ما کار دیگری را انجام نداده اند. برگشت آخرین نهادِ جهادی به کابل برای تقویت چنین حاکمیتی هیچ گونه تغییری را در وضعیت فاجعه بارِ وطن ما از پی نخواهد داشت. . . ادامه

 

اشتراک نهضت آیندۀ افغانستان در جشن هیومانیته

ارگان نشراتی حزب کمونیست فرانسه

9- 11 سپتامبر 2016

بنا به دعوت نشریۀ هومانیته، هیئت نهضت آیندۀ افغانستان در جشن بزرگ مردمی هومانیته که همه ساله در شهرک کورنو (در جوار پاریس) برگزار می گردد شرکت کرد. غرفۀ "آینده" در "دهکدۀ جهان" که نماینده گان سازمانهای مترقی سراسر جهان را پذیرا شده بود،  . . . . ادامه

 

 

اشتراک نهضت آینده افغانستان

 در سی و هفتمین کنگرۀ حزب کمونیست فرانسه

پاریس، ۲ـ ۵ جون ۲۰۱۶

۳۷ مین کنگرۀ حزب کمونیست فرانسه از تاریخ ۲ تا ۵ جون سال روان در شهر پاریس برگزار گردید. در کار کنگره، هشت صد نماینده شرکت کرده بودند. بنا به دعوت کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست فرانسه، رفیق عبدالله نایبی رئیس نهضت آیندۀ افغانستان به نماینده گی از جُنبش چپ و موکراتیک افغانستان، در کار کنگره شرکت کرد.

کنگره در جریان سه روز نخست برنامۀ جدید حزب را زیر عنوان «عصر اشتراک ـ به سوی یک کمونیزم نوین» مورد بحث همه جانبه قرار داد. در برنامۀ جدید حزب روی نکته های زیر تأکید صورت گرفت:

-         نابرابری عظیمی در سطح جهانی تشدید می شود، یک در صد بشر، ۹۹ در صد ثروت جهان را در اختیار خود دارند. فرصت آن رسیده است تا یک چشم انداز انقلابی برای بشر باز گردد و بشر از فاجعۀ نابودی که برنامۀ نیو لیبرالیزم و نیوفاشیزم است، رهایی یابد؛

-         جهانی شدن سرمایه داری که روی منطق سود استوار است، بخش بزرگ نیروی کار بشر را می بلعد و مانع انکشاف متوازن در جهت بیرون کردن صدها ملیون انسان از فقر و بینوایی می گردد. باید در برابر "مذهب سرمایه" به مبارزۀ شدید پرداخت.

-         اتحادیۀ اروپا با تعقیب نیولیبرالیزم اقشار گستردۀ مردمان اروپا را به حاشیه برده است. طبقۀ کارگر اروپا و مجموع زحمتکشان این قاره در برابر سیاستهای ضد مردمی مقاومت می کنند. فرصت آن رسیده است تا اروپای دیگری بر بُنیاد منافع توده های زحمتکش آباد گردد.

-         نیروهای چپ فرانسه از ظرفیت زیاد برای راه اندازی یک حرکت همه جانبۀ مردمی برخوردار اند. باید این نیروها را درمبارزات مشخص روز مره با اهداف عقب راندن مواضع سرمایه بسیج کرد و به سوی یک جمهوری جدید که مدافع منافع مردم باشد سوق داد.

-         در سطح جهانی باید در برابر امپریالیزم و ناتو که سیاست جنگ افروزی و ویرانگری را دنبال میکنند، خلقها را بسیج کرد و بسترهای یک انترناسیونالیزم جدید را آماده ساخت.

کنگره پس از تصویب برنامۀ استراتیژیک، مصوبه یی را با تعیین وظایف مشخص ارگانها و اعضای حزب تا کنگرۀ بعدی صادر کرد که در این مصوبه جذب سالانه ۶ هزار عضو جدید به حزب در صدر اهداف قرار گرفته است.

کنگره پی یر لوران (Pierre Laurent) را بار دیگر به حیث رئیس حزب برگزید. . . . ادامه

 

حضور جنبش چپ جهانی در ۳۷ مین کنگرۀ حزب کمونیست فرانسه

 

 

اشتراک نهضت آیندۀ افغانستان

در کنفرانس جهانیِ "صلح و ترقی"

پاریس- اول جون ۲۰۱۶

به تاریخ اول ماه جون سال روان کنفرانس جهانی با شرکت سه صد نماینده از سراسر جهان در مقر حزب کمونیست فرانسه در پاریس دایر گردید[لست شرکت کننده گان].

رفیق عبدالله نایبی رئیس نهضت آیندۀ افغانستان به نمانیده گی از نیروهای چپ و دموکراتیک افغانستان در کار این کنفرانس شرکت کرد و در سخنرانی خود وضعیت فاجعه بار زنده گی مردم افغانستان را در شرایط تسلط ارتجاع قرون وسطایی افغانی و نیروهای ناتو، باز نمایاند. (رجوع به سخنرانی) .

کنفرانس از چهار میز مدور تشکیل شد که در آنها مسایل زیر مورد بحث قرار گرفتند: . . . ادامه

 

سخنرانی رفیق عبدالله نایبی

در کنفرانس بین المللی "صلح و ترقی" منعقدۀ پاریس ،

 اول جون ۲۰۱۶

چهار دهه است که جنگ دامنگیر سرزمین من است، جنگی که توسط ناتو راه انداخته شد، جنگی که با تجهیز و تمویل مجاهدین برای سرنگونی جمهوری دموکراتیک افغانستان به ویرانی کشور انجامید، جنگی که با لشکر کشی مستقیم امریکا و هم پیمانان آن در اکتوبر ۲۰۰۱، گسترش بی سابقه کسب کرد. پیامد مستقیم این جنگ ویرانگر تبدیل کردن افغانستان به "فاسد ترین کشور جهان" است، حقیقتی که آقای داوید کامرون در گوش ملکۀ انگلستان زمزمه کرد و پاسخ شرمسارانۀ اشرف غنی را از پی داشت: «از پنجصد ملیارد دالری که در دهۀ اخیر از راه قاچاق مواد مخدر نصیب مافیا گردید، چهار صدو هشتاد ملیارد آن از طریق اروپا گذر کرده است. پس مسوول این فساد، اروپاست!» اما اشرف غنی از آقای کامرون نپرسید که این ثروت عظیم درخدمت کدام اشخاص و باندهای اروپا قرار گرفت؟.

پانزده سال از اشغال افغانستان به وسیلۀ ناتو (زیر قوماندانی امریکا) می گذرد. این لشکر کشی قرار بود تروریزم را ریشه کن کند، صلح، آزادی، دموکراسی، انکشاف اقتصادی، رعایت حقوق بشر و آزادی زن افغان را به ارمغان بیاورد. اما از آن تاریخ تاکنون کوچکترین نشانه یی از تحقق این شعارهای عوامفریبانه وجود ندارد. امروز سالانه پنجاه ملیارد دالر از کِشت و قاچاق مواد مخدر به دست می آیدکه هفت برابر بودجۀ دولتوارۀ افغانستان است. چنین است ثمرۀ اشغال کشور من. در چنین وضعیتی هیچ گونه امکان انکشاف اقتصادی و اجتماعی برای باز سازی کشور وجود ندارد؛ ویرانگری ادامه دارد و چادر فاجعه بر مردم افغانستان سایه افگنده است. ائتلاف ۴۸ کشور صدها ملیارد دالر را به مصرف رساند تا افغانستان را به چنین روزی بنشاند! . . . ادامه

 

البوم از ملاقات های رفیق نایبی در حاشیه  ۳۷ مین کنگرۀ حزب کمونیست فرانسه

ارسالی دفتر مطبوعاتی

 ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان

اعلامیۀ هیئت رئیسۀ ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان

درموردِ وحدت احزاب و سازمانهای عضو ائتلاف دریک نهاد واحد سراسری

کابل ـ مؤرخ ۱۲ ثور ۱۳۹۵ مطابق اول می ۲۰۱۶

«به منظور باز بسیج احزاب، سازمانها و نیروهای دموکرات، ترقیخواه و تحول طلب و تأمین وحدت آنان در یک کلیت،یعنی نهاد سراسری؛ به خاطر تسریع روند تفاهم برای وحدت ارگانیک احزاب، سازمانها، حلقات، محافل و شخصیتهای دموکرات و ترقیخواه و در نهایت برای ایجاد حزب واحد ترقیخواه، سراسری و تأثیر گذار بر وضعیت سیاسی»؛ ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان به تاریخ ۶ حمل ۱۳۹۱ (مطابق ۲۵ مارچ ۲۰۱۲) رسماً اعلان موجودیت کرد. . . . ادامه

پلاتفورم ائتلاف احزاب و سازمانهاي دموكرات و ترقیخواه افغانستان (۵ حمل ۱۳۹۱)

فراخوان  ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان (۵ حمل ۱۳۹۱)

حساب بانکی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان

ائتلاف در صفحهء فیس بوک 

 

دگر- جایگاهیِ حکمتیار ـ پایان یک افسانۀ دیگر

پس از نشر خبر عقد توافقنامه بین حاکمیت کنونی و نماینده گان حکمتیار، صدای اعتراض و انزجار در رسانه ها بلند شد و این رویداد چنان با اهمیت جلوه داده شد که گویا شب خونین دیگری از راه رسیدنیست. نمایش احساسهای اکراه و نفرین از هرکجایی که سر زده باشد، چیز دیگری جز واکنش طبیعیِ دلبسته گان آزادی و داد نتواند بود. همۀ آنانی که زنده گی شان را در راه زدودنِ مظالم انسانی رویِ قمار ـ چادر زنده گیِ اجتماعی گذاشته اند، به یقین احساسی از همین دست دارند . . . .ادامه

 

جلسه مشترک فعالان نهضت آیندۀ افغانستان و نهضت واحد زحمتکشان افغانستان به خاطر بزرگداشت از اول می، روز همبسته گی جهانی کارگران دایر گردید.

در این نشست که در فضای رفیقانه دایر گردید، از حرکتهای اخیر به سوی ایجاد یک حزب سراسری ترقیخواه و دموکرات افغانستان با شادمانی استقبال شد و سخنرانان بر همسویی کامل دو نهضت در دفاع از منافع زحمتکشان افغانستان و جهان تأکید کردند.

شرکت کننده گان دستآوردهای اخیر جُنبش دموکراتیک را در راستای وحدت عام و تام در یک نهاد سیاسیِ سراسری، تکانه یی به سوی ایجاد بسترهای بایسته برای دگرگون سازی وضعیت زحمتکشان در افغانستان تلقی کردند.

کار جلسه با ابراز حمایت از وحدت سازمانهای چپ به پایان رسید.

 به مناسبت روز همبسته گی جهانی کارگران

اول می ۲۰۱۶

امسال روز همبسته گی جهانی کارگران در شرایطی در کشور ما تجلیل میگردد که جامعۀ افغانی با مسایل جدی سیاسی، اقتصادی و معنوی مواجه است. بی باوری به حاکمیت کنونی که زیر پردۀ فریبای "وحدت ملی"، تناقض ها و تضاد های بنیادی سیاسی را در خود انباشته است، به چنان حدی رسیده است که در چهارده سال حضور امریکا - ناتو در کشور ما سابقه نداشته است.. . . بیشتر

 

   در عصر استبداد

 

چاپِ دومِ  رمانِ « کفتر بازان »

( ویرایش جدید)

داکتر ببرک ارغند  رمانهایش را  در عصرِ  استبدادِ خودکامه گان ، عصرِ جهادیان ،  عصرِ آموزشِ تسلیم و رضا مینویسد .

در عصری که  قدرت زرو زور ، حیله و تزویر ،  حاکمیت و رونقِ  بی چون و چرا دارد . و چند تا  هوچی گر و تابو ، توده های میلیونی  را به مثابه گله ها هدایت میکنند و همه را به  ثنا خوانی و تسبیح کردن فرامیخوانند و تلاش دارند تا روشنفکران عصرش ، شاگردانِ بی چون و چرای آموزشِ تسلیم و رضا باشند. در چنین یک عصری داکتر ببرک ارغند  . . . ادامه

 

کریم میثاق داستاننویس ، شاعر و یکی از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک در کشور  رخت سفر بر بست .

 روحش شاد و یادش گرامی باد !

ازین نویسنده و فرهنگی ژرف اندیش  آثار متعددی  بجا مانده  است که  بدون شک  بر غنای فرهنگی کشور  ما  افزوده اند .  باری  با  دریافت  رمان پر آوازۀ « سفر پرنده گان بی بال » داستان گونه یی  در چونی و چرایی این رومان نگاشتند.

سفر با « پرند گان ِ بیبال» بر بالای ابرها، در زیر آسمان ِ نیلگون. . . . ادامه

سخن روز

"انگلستان  غدۀ سرطانی برای اروپا"

پیرئیوس- گذرگاه چین به اروپا

 

شانزده سال تلاش و مبارزه برای نوسازی جنبش چپ افغانی

۱۵ اپریل ۲۰۰۰ ـ ۱۵ اپریل ۲۰۱۶

  کنفرانس ها نهضت آینده افغانستان

تدویر اجلاس ارگانهای رهبری احزاب،سازمانها وحلقات ایجاد شده

از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا.و عده ای از اعضای غیر متشکل برای تدویر مجمع عالی

صحبت رفیق نایبی در جلسه شورای عالی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان بتاریخ ۲۳ عقرب ۱۳۹۴ مطابق ۱۴ نوامبر ۲۰۱۵

اشتراک "آینده" در جشن بزرگ مردمیِ

 هومانیته در پاریس

در دومين کنگرهء حزب چپ اروپا در پراگ

23ـ 25 نوامبر 2007    

 

دهقان. . .ع.نایبی

وقتی شکست شیشۀ سرما

وقتی رسید دخترِ باران

با دانه های شستۀ گندم

آغاز میکنی. . . ادامه

همانند. . . ر.حسینی

برنگ دیدۀ یارم

وهمچو روزگار دیارم :

چه آسمانِ سیاهی

چه تلخ

       می گرید.

 

 

 

"روز جهانی بزرگداشت از زن"

هشتم مارچ روزیست که به نام "روز جهانی بزرگداشت از زن" نام گرفته است. . . . ادامه

داکتر ببرک ارغند داستان را به عنوان یک توانایی . . . .  ادامه

 

 

و از پیمبرانِ دروغین . . . رفعت حسینی

 

 

با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی ناقوس بحرانهای جدید به صدا درآمد

نکته هایی در مورد مسایلِ زبانیِ جامعۀ ما. . . ع.نایبی

امروزه در سرزمین ما وابسته بودن به این یا آن زبان به معضله یی تبدیل شده است که دارد . . . ادامه


زنده گی و فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان. . . ع.نایبی

تحلیلی نیم سده پس از اساسگذاریِ آن حزب

هدف از این نبشته، یاری رساندن به فهمیدنِ سرشتِ یکی از پدیده های پیچیدۀ زنده گی سیاسی ـ اجتماعیِ جامعۀ افغانی در نیم سدۀ گذشته،یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان (پس از این :ح. د. خ. ا) است. . . . ادامه

 

 

همایش بزرگداشت داکتر ببرک ارغند در بلجیم برگزار شد

په بلجیم کې د ښاغلي ډاکټر ببرک ارغند د ادبي او فرهنګي هاندو وهڅو په ویاړ نمانځ غونډه

 

 

"گوانتانامو بلادرنگ مسدود گردد"

ترور دولتی علیه کُرد ها

مبارزه علیه عوامل مهاجرت- همبستگی با پناهجویان

 

ارسالی دفتر مطبوعاتی

 ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان

هفتمین اجلاس شورای عالی ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات و ترقیخواه افعانستان بعد از ظهر دیروز برگزارشد

صحبت رفیق نایبی در جلسه شورای عالی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان بتاریخ ۲۳ عقرب ۱۳۹۴ مطابق ۱۴ نوامبر ۲۰۱۵

پلاتفورم ائتلاف احزاب و سازمانهاي دموكرات و ترقیخواه افغانستان (۵ حمل ۱۳۹۱)

فراخوان  ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان (۵ حمل ۱۳۹۱)

حساب بانکی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان

ائتلاف در صفحهء فیس بوک 

معرفی یک کتاب

نیپال: خانمی برای نخستین بار در مقام ریاست جمهوری

مجوز برای روسیه

شورای امنیت سازمان ملل متحد: پیشنهاد تشکیل ائتلاف وسیع علیه داعش بحث می شود

منحنی حرکت آمریکا از سوریه تا افغانستان

نقد ادبی « پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود »

 

به یاد نجیب
زین شامِ شام
سنگی به آشیانۀ فریاد میزنم
شاید که واژه یی...

از خیلِ عاشقانه ترین واژه های صبح
از دام
پر کشد
...
آنگاه
در زیر چترِ خیمۀ خورشید و ارغوان
با هایهای صبح
با یاد آن رفیق
باری دگر
نقبی به سویِ معبدِ میعاد میزنم
***
خاطرۀ آن رفیق شهید پیوسته با ماست و راه او را همراه با همه رزمنده گانِ وفادار به آرمانهای او و خواستهای خلق افغانستان ادامه خواهیم داد.

متنِ سخنرانی  عبدالله نايبی رييس نهضت آيندهء افغانستان در کنفرانسِ علمی- سياسی  به مناسبت دهساله گی شهادت دُکتور نجيب الله

 

 

اشتراک "آینده" در جشن بزرگ مردمیِ

 هومانیته در پاریس

 

امسال جشن هومانیته، روزنامۀ حزب کمونیست فرانسه، در شهرک "کورنو" (حومۀ پاریس) با شکوه ویژه یی برپا شد.

در جریان سه شبانه روز (11 ـ 13 سپتامبر) ده ها میتنگ و جلسۀ تبادل نظر در رابطه با مسایل بُنیادی جهانی، اروپایی و اوضاع سیاسی فرانسه به راه افتید. در این گِردهمآییها، چهره های سرشناس جُنبش چپ فرانسه، اروپا و نماینده گان احزاب پیشرو جهانی شرکت کردند. حضور وزیر (اسبق) پُر آوازۀ مالیۀ یونان، یانیس وارو فاکیس، در بحثها و تبادل نظرها، با استقبال پُرشوری مواجه شد.

نهضت آیندۀ افغانستان به حیث نمایندۀ متبارز جُنبش چپ افغانی، مانند سالهای پیشین، به این جشن دعوت شده بود. حضور "آینده" در "دهکدۀ جهان"، در ردیف بیش از صد نشریۀ پیشرو جهانی چون گرانما(کیوبا)، نان دان (ویتنام)، آلمان نوین (حزب چپ آلمان)، ماندو اَبرو رو (ماهنامۀ حزب کمونیست هسپانیه) ، الشعب (عراق)، نامۀ مردم (حزب تودۀ ایران) از اهمیت ویژه یی برای حفظ اعتبار و وجاهت جنبشِ پیشرو افغانی برخوردار بود.

هیئت نهضت آیندۀ افغانستان  متشکل از رفقا عبدالله نایبی، زبیر غازی زوی، داود اسعد، موسکا غازی زوی، قدیر محبوب ، عزیز صافی، کبیر امیر و ایمل نعیمی همراه با بیش از صد هیئت از جهان مترقی در مراسم رسمیِ گشایش "دهکدۀ جهانی" شرکت کردند. ادامه

البوم عکس ها

 

چند روزی با داکتر نایبی

عجب صبری خدا دارد و عجب دینی دینداران !

زمانی که چشمم به  جسدِ کوچکِ  این مهاجرک افتاد  که سرش را بر شنهای سردِ ساحل  گذاشته بود و صورت نازش را از ما آدمیان قهر کنان بر تافته بود ،گفتی تمام سنگهای  کهکشان   بر سرم باریدن گرفتند  و مرا به جرمِ  سکوتِ ناروا و کنگه  بودنم ، سنگسار کردند . هیچ کلامی قادر  به بیان این درد نیست. با دیدن تصویر این فرشتۀ کوچک نمیدانم چرا به یادِ سرنوشتِ غمبارِ پسرکِ خرد سالِ هموطنم ، مهدی آغای کوچک و جمیله در رمانِ «لبخندِ شیطان» نوشتۀ داکتر  ببرک ارغند نویسندۀ  توانا ونامدار افتادم . گویا من این مرگ و درد . . . ادامه

چرا ایالات متحده آمریکا آمریکای لاتین را به آشوب می کشد

فاجعۀ بیجا شده ها- نویدآور بربریتِ در حالِ نضج

یونان: تلاش تازه برای فریب مردم

 پناهندگان در بازیهای ژئوپلیتیک

بریکس و گروه هشت جدید

کیوبا همچنان سربلند!. . . ع.نایبی

مقاومت شصت سالۀ مردم کیوبا در برابر زورگوییها و تحریمهای امپریالیزم امریکا دیگر درجِ برگهای تاریخِ سر افرازیِ انقلابهای رهایی بخش جهان گردیده است. کاخ سفید ، زیر فشار خلقهای امریکای لاتین و نیرو های پیشرو جهانی، ناگزیز این مقاومت را به رسمیت شناخت. . . . ادامه

 

 در سوگ

کابل

ما شریک غم و اندوه شمائیم

ع.نایبی

شهر مرجانی

کابل،
وقتی که صبحها به افق میبری نماز

از ژرفنای شب

زخمی دگر به پیکرِ مرجانی ات زنند

*

کابل،

رؤیای کوچه هات،

دیدارِ عاشقانۀ مهتاب با درخت،

نجوای روستاییِ مرغان به کاخِ کوه،

مانند ناتمام-

وقتی کبودِ خشم به پیشانی ات زنند

*
کابل، ایا نگینۀ شبگیر

بر اوجهای تو

با پلکهای روز بسازیم چتر

وقتی گمانِ تار به شبمانی ات زنند

*
کابل، ایا ستارۀ تقدیر

تو میرسی به لحظۀ آرام

سر مینهی به شاخۀ سیمینِ بامداد

هرچند، شبرهان-

فریاد بی امید به ویرانی ات زنند!

 

یونان و بانک بریکس

گیورگیوس کاتروگالوس: "ما حکومت چپی هستیم و باقی میمانیم"

آمریکا برای جنگهای بی پایان آماده می شود

زموږ  د پښتو  ادب  د پتمنې  لارې  تکړه شاعر،   هیواد پال او خواخوږي سټې ښاغلي اسدالله زمري 

 

کوتاه ترین داستانِ کوتاهِ کشور

یا ناله یی از ژرفای غصه و درد 

نوشتۀ نویسندۀ نامدارِ وطن ، داکتر ببرک ارغند

 

نقطه ؛ سرِ خط                          

مادرم همیشه صدایم میزد و غمناک میگفت :

- ازجایت تکان نخور . همینجا پیش من بمان . آخر تو تنها نیستی  . . .غرور و پرخاش نیز با تو استند !. . . ادامه

 

 

پلنوم شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان

دایر گردید

(فشردۀ گزارش)

ده پیام مردم یونان به جهانیان

در مورد وضعیت اقتصادی یونان

رباتهای آمریکایی- قاتلان حمله می کنند

مستند: سخنرانی تلویزیونی الکسیس سیپراس در رابطه با ریفرندوم

در باره یکی از شرکت کنندگان ساده نشست بیلدربرگ، یا بلاک روک

از بیلدربرگ به گوگلبرگ: نخبگان جهانی در راه ایجاد اردوگاههای الکترونیکی

اسپانیا تعویض سیاسی را برگزید

محور خاورمیانه اتحاد تشکیل گردیده، قربانی مشخص شده است

آمریکا روی مین انفجار تأخیری بانکها

وضع پیش از انتخابات پارلمانی در ترکیه

صد روزه گی حکومت سریزا

را ه های دستیابی بر صلح و امنیت از کجا می گذرند؟. . . ع.ص.ازهر

عملیات زمینی برای کنترل یمن در خاک عربستان سعودی شروع شد

مبارزۀ دیپلوماتیک در خندقهای ارتباط

 

اعلامیۀ نهضت آیندۀ افغانستان

 به مناسبت

روز همبسته گی جهانی کارگران

اول می 2015

امسال روز همبسته گی جهانی کارگران در شرایطی در کشور ما تجلیل میگردد که جامعۀ افغانی با مسایل جدی سیاسی، اقتصادی و معنوی مواجه است. بی باوری به حاکمیت کنونی که زیر پردۀ فریبای "وحدت ملی"، تناقض ها و تضاد های بنیادی سیاسی را در خود انباشته است، به چنان حدی رسیده است که در چهارده سال حضور امریکا - ناتو در کشور ما سابقه نداشته است.. . . بیشتر

بمناسبت اول ماه می، روز همبسته گی جهانی طبقه کارگر

" روز همبسته گی جهانی طبقه کارگر،-اول ماه می 2015، برابر با یازدهم ثور 1394- خورشیدی، در حالی فرا میرسد.که طبقه کارگر در جهان کماکان در تضاد همیشه گی خود با دنیای سرمایه هر روزه به شکلهای مختلف در حال نبرد است".. . . بیشتر

 

فرخنده باد

پانزدهمین سالگرد بُنیاد گذاری نهضت آیندۀ افغانستان

 

پانزده سال از اساسگذاری نهضت آیندۀ افغانستان میگذرد. آنگاه که سرزمین ما در چنبرۀ سلطۀ یکی از عقب مانده ترین نیروهای ایدیالوژیک - سیاسی تاریخ قرار داشت و سایۀ شکست و سرخورده گی هنوز هم بر ذهن و اندیشۀ رزمنده گان درماندۀ جُنبش چپ افغانی حکومت می کرد، "مبارزۀ دادخواهانه و دموکراتیک" با پدیداری نهضت آیندۀ افغانستان و ارگان نشراتی آن "آینده"، از سرگرفته شد.

پانزده ساله گی نهضت آیندۀ افغانستان در شرایطی برگزار میگردد که مردم افغانستان انزجار و نفرت شان را از جنایات جهادیان در کوی و برزن به نمایش میگذارند. جنایتی که بر فرخنده رفت، همه وجدانها را تکان داد و ذاتِ جهادیان را آشکار ساخت. تقابل با اندیشه ها و سیاستهای جهادیان دیگر در تار و پود جامعه ریشه دوانده است. دیگر تاریخ در طرد هرگونه مراجعه به اندیشه و پراتیک جهادی سخن گفته است. تاریخ بدیل دیگری برای جامعۀ افغانی میخواهد، بدیلی که سیمای انسانیت و حقوق بشر را تمثیل کند و مردم را از فاجعه آباد کنونی به سوی منزلهای وارسته گی و خوشبختی رهنمون شود. نهضت آیندۀ افغانستان با این فراخوان تاریخ همسو و همنواست چون حقیقت همین است.. . . . بیشتر

ضرورت از سر گیری مبارزۀ دادخواهانه و دموکراتیک

این سند زمانی در شمارۀ اول صفحۀ اول نشریه «آینده» ارگان نشراتی نهضت آیندۀ افغانستان به نشر رسید که از یکسو سکوت و افسرده گی بازمانده های جنبش چپ را فرا گرفته بود و از سوی دیگر الیگارشی طالبی ـ جهادی بر کشور بیداد میکرد این سند سکوت را شکستاند. ما این سند ارزشمند را به مناسبت پانزدهمین سال اساسگذاری نهضت آیندۀ افغانستان بارِ دیگربه نشر میرسانیم.

شمارهء پنجم نشریهء تیویک و آموزشی « برهان » به مناسبت پانزدهمین سالگرد اساسگذاری ن ا ا در داخل کشور با مطالب زیر از چاپ بر آمد

مفاهیمی از فرهنگِ فلسفی،(ایده و ایدیالیزم)، تمدن، Civilisation

یادی از چه گوارای قهرمان، انسانِ والا،زمینه ها و مراحل تکاملِ اجتماعی،سنگ سارم کن،

برشت، مردِ حقیقت،حکایتِ سگِ آبی،. . . کشتی حاملِ ژن بر پهنهء زنده گی،

چالاک ها!از هارون یوسفی

اعلامیۀ نهضت آیندۀ افغانستان

در رابطه با حادثۀ وحشتناک سوزاندن فرخنده

۲۹ حوت ۱۳۹۳ مطابق ۲۰ مارچ ۲۰۱۵

جنایت تکاندهندۀ دیگری شهر کابل را به لرزه در آورد. زن جوانی به نام فرخُنده با خشونتی جنون آسا به کام شعله های آتش افگنده شد.. . . بیشتر

 

از « حوا » تا  « فرخنده »  و  « الله و اکبر! »

بیست سال پیش حوا را  با سنگ و چوب کشتند و امسال فرخنده را  .

فاجعۀ کشتن و سوزاندن  «فرخنده » تداومِ داستان ِغم انگیزِ  حوا های کشوراست .

این داستان را از مجموعۀ « شراره » نوشته نویسندۀ بنام کشور ، داکترببرک ارغند برای شما برگزیده ایم. . . بیشتر

لیلام

از کوبا دست بردارید

رأی دهنده های مأیوس فرانسه ولغزش  به راست

چین باز سازی میکند

نشانگاه آمریکا کدام است: یمن یا ایران؟

اتحادیۀ اروپا- وسیله یی برای دفاع از منفعت بری

سیمینار بین المللی مکسیکو "احزاب و جامعۀ نوین"

"دادخواهی برای بانوی " آتش نفس!" فرخنده، ادامه دارد"

از خاکستر فرخنده چه به جا خواهد ماند؟

"روحانیت"، روشنفکری و منافع مردم. . . ع.نایبی

فاروفاکیس در بارۀ تفاوت میان "سه گانه ها" و "نهادها"

رابطه پنهان «داعش»- آمریکا: «جنگ عجیب» در خاورمیانه

بستن انجمن تثبیت طلای لندن- نشانه تحول بنیادی در نظام مالی جهان

"ما از آنان هراس نداریم"

... و اکنون نوبت مادرید است!

شکست عنقریب اوباما در جبهه ایران

موفقیتهای جدید دمکراتیزه کردن آمریکائی

" تجدیدآرایش ارتجاع بنیادگرای افراطی وضعیت امنیتی نظامی کشور را پیچیده تر ساخته است " . . . ا. ض. سپهر صدیقی

در این روزها پیوسته گزارشهایی از بدتر شدن وضع امنیتی کشور و تشدید حملات. . . بیشتر

شمارهء ۵۶ نشریهء «آینده» ارگان مرکزی نهضت آیندهء افغانستان

در داخل کشور برای چاپ و توزیع آماده گردید

توشیح فرمان علیه ونیزویلا

پییر لوران: "سریزا فرصتی برای اروپا است"

آلمانیها بیشتر ازین نمیتوانند تصامیم شان را بالای اروپا تحمیل کنند

ایلینا پاپادوپولو: ده نکته دربارۀ توافق بیستم فبروری

۲۴ و یا ۴۸ ساعت؟

هشتم مارچ روزیست که به نام "روز جهانی بزرگداشت از زن" نام گرفته است.  . . . بیشتر

 در سوگ

جانباختگان سانحه اخیر  زادگاه ما

ما شریک غم و اندوه شمائیم

 

برلین رحم نمیکند؟!

 

اعلامیۀ نهضت آیندۀ افغانستان

درمورد پیروزی نیروهای چپ و دموکراتیک در یونان

۲۶ جنوری ۲۰۱۵

. . . رمز پیروزی "سریزا" را می توان در وحدت و یکپارچه گی آن. . . . بیشتر

برخورد نمونه وار سه گانۀ مافیایی یونان را خفه میکند

اسپانیا: "اکنون زمان تغییرات است!"

کلاودیو گراسی*: سریزا، پودیموس و ایتالیا-فرصت را نباید از دست داد!

اروپا: بسوی رویا رویی با جهان اسلام

آتن، خوبانی، ... مادرید- آیا ما اروپا را دچار تغییر میسازیم!؟

کاسترو: من به سیاست امریکا اعتماد ندارم

کسانی که چپ را مردود میدانند، بخود بیایند؟!

هفتم جنوری ادامۀ یازدهم سپتامبر؟

مکثی بر تابعیت دوگانه

"کنفرانس امنیتی" مونشن با شرکت نخبه های طراز اول- فعالان صلح فعالتر ازپیش

"دگرگونی یونان- دگرگونی اروپا- دگرگونی همگانی!"

اگر ایران را وادار سازند، برای رویاروئی جدید با آمریکا آماده است

علیه هر گونه ترور

انتخابات ریاست جمهوری دریونان و فزونی تنش ها

"بازهم تفنگها وارد میدان میشوند"

سناریوی مشترک فیلمهای جنائی- فانتزی هالیوود در پاریس به واقعیت پیوست

شکست بزرگ آمریکا در خاورمیانه. قیمت نفت چگونه خواهد بود؟

ما و سریزا اهداف مشترک داریم

اوباما و تغییر سیاستهای ضد کوبا

آسیب شناسی چپ افغانی

(خود محور انگاری، شکاکیت، کم بحثی - کم شناختی). . . ع.نایبی

چرا چپ افغانی نمی تواند به حیث یک نیروی مستقل متشکل شود :. . . ادامه

 

حربۀ نفت

جنوب آفریقا. تغییر حاکمیتها

مزدوران در دولت

ایالات متحدۀ امریکا و ناتو در برابر موجی از تولید سلاح

بحران اوکراین "روزنه یی" برای صنایع تسلیحاتی

واشنگتن مجبور است به شکست خود در افغانستان اعتراف نماید

 

 در سوگ

 پکتیکا

ما شریک غم و اندوه شمائیم

 

 

«دولت اسلامی»- شمشیر دو لبه آمریکا

رئیس جمهور آمریکا بمثابه خطری برای صلح

آزمایشگاههای بیولوژیکی پنتاگون در اوکراین

تفاوت هایی در استراتیژی و تاکتیک کمونیست های جمهوری مردم دنسک و حزب کمونیست اوکراین

گفتارِ واپسین. . . ن.سرغندوی

در باره جنگ جهانی سوم و پرداخت غرامتهای آینده حسابها را صربستان باز می کند.

وحدت: آزمونگاهی برای امریکای لاتین

جشنوارۀ  بزرگداشت از شخصیت و کارکرد های علمی و ادبی داکتر ببرک ارغند  هالند ، زووله ، ۴ اکتوبر۲۰۱۴

 

 

 

 

بزرگداشتِ 65 مین زادروزِ با آفرینش،

په هالند کې د ښاغلي ډاکټر ببرک ارغند د ادبي او فرهنګي هاندو و هڅو په ویاړ نمانځ غونډه

 

 

جلسهء کمیتهء رهبری سازمان کشورِ هالندِ نهضت آیندهء افغانستان دایر گردید

 

سخنرانی رفیق عبدالله نایبی

در مراسم پدرود با رفیق اناهیتا راتب زاد

بانوی افسانه یی،. . . ادامه

 

 

داعش، نیروی زمینی چند منظوره «عمو سام»

کوبا پزشک میفرستد وغرب سرباز

اوکراین و حماقت کاخ سفید

شرکت نهضت آیندۀ افغانستان در جشنوارۀ

هومانیته نشریۀ حزب کمونیست فرانسه

 

بنا به دعوت روزنامۀ هومانیته ، نشریۀ حزب کمونیست فرانسه، هیئت نماینده گی نهضت آیندۀ افغانستان در جشنوارۀ هومانیته که از تاریخ یازدهم الی سیزدهم سپتامبر 2014 در شهر پاریس برگزار گردید شرکت کرد. . . . ادامه

قاچاق بمثابه سلاح جنگ اقتصادی

«خلافت اسلامی»، بومرانگ دیگری بر سر غرب

درسهای نیاموخته جنگ

آیا منتظر روشنگری باید بود؟

 

 

مراسم وداعیه با پیکر روانشاد بانو دوکتورس اناهیتا راتب زاد

 

رفیق دکتور اناهیتا راتبزاد دیگر با ما نیست! دکتور اناهیتا راتبزاد زنی که حماسه و تاریخ آفرید!!!

 

 

عبدالله نایبی

 

حکومت وحدت ملی

یا

"جنگ موضعیِ" طبقاتی در کابل

 

توافقنامۀ سیاسی بین دو نامزد کرسی ریاست جمهوری . . . ادامه

 

دیدگاها پیرامون این مطلب

 

 

عبدالله نایبی

 

انتخابات ریاست جمهوری

 و

پیامدهای احتمالی آن

 

وضعیتِ به ظاهر پیچیدۀ سیاسی کشور پرسشها، داوریها و موضعگیریهایی.. . . ادامه

 

 

 

جلسۀ سازمان کشوریِ انگلستان نهضت آیندۀ افغانستان  دایر گردید

 

 

عبدالله نایبی

 

"زنی از خوابگاه" ـ اسطوره یی از قیام

یا

روایتی از سنگستان ـ ایدیالوژی

(نگاهی به تازه ترین رُمان داکتر ببرک ارغند)

این بار ارغند به بُعد دیگری از پرداخت آفرینشی رسیده است. .. . . ادامه

 

تمنای هزار  کمک . . . ع.ق. سید

شکست عملیات «صخره نشکستنی» اسرائیل

بریکس علیه دیکتاتوری دلار یا آمریکا بمثابه مرکز شّر جهانی

اوکراین بمثابه سرپوش خبری برای هجوم اسرائیل به باریکه غزه

 

در باره رزمندگان آمریکائی با «تهاجم روسیه»

از نیل تا فرات، از افسانه تا واقعیت!

«کسی که حقیقت را نمی داند، احمق است. اما کسی که می داند و کتمان می کند، تبه کار است»

آیا جان کِری حل کننده ی مشکل بود یا نهادینه کننده ی آن؟

 در سوگ

اورگون پکتیکا

ما شریک غم و اندوه شمائیم

 

 

جلسۀ سازمان کشوریِ دنمارکِ نهضت آیندۀ افغانستان  دایر گردید

نگاهی به نقش اموزشی« ناتو» بعد از2014 و چالش های فرهنگی ان

اعلامیۀ نهضت آیندۀ افغانستان

در مورد انتخابات ریاست جمهوری

مؤرخ۱۸ جوزای ۱۳۹۳ مطابق ۸ جون ۲۰۱۴

. . . بررسی و تحلیل فشردۀ روند دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، واقعیتهای زیر را برجسته می سازد:.. . . ادامه

اشتراک هیئت نماینده گی نهضت آیندۀ افغانستان در جشنوارۀ "عصرما"

جستاری در مورد جُنبش دموکراتیک و ترقیخواهانۀ جامعۀ افغانی

 

 

آمریکا خواستار تسلیم ایران است، نه مصالحه آن

نازیسم اوکراین. کتاب سفید

تجزیه عراق به سبک آمریکائی

آمریکای لاتین نمی خواهد پادگان آمریکا باشد

راه جنوب روسیه- ایران

آیا بغداد سقوط خواهد کرد؟

جایی برای عقب نشینی وجود ندارد، پشت سر مسکو است

القاعده، «داعش» جبهةالنصره، بوکوحرام، نئونازیسم و ...یا جنایتکاران سازمانیافته آنگلوساکسونی

باشگاه بیلدربرگ، رؤسای جمهور عروسکی

 و سینه چاکان انتخابات «آزاد»، «سالم» و «شفاف» بورژوازی

اوکراین و برنامه های جنگی آمریکا

هم اکنون رایش چهارم در اوکراین در دست ساخت است

سالگرد افشاگریهای ادوارد اسنودن

مسئله اوکراین در مباحثات گروه بیلدربرگ

بیلدربرگ- ۲۰۱۴. کار و مردم

چرا ریچارد مورنینگ استار آذربایجان را با میدان تهدید می کند

پاکسازیها در سازمان سیا در متن آتش سوزی اوکراین

 

محترم اسماعیل فروغی ژورنالیست آگاه، نویسنده ی روشنگر و کارمند شایسته و با تجربه ی  رادیو وتلویزون

جلسۀ سازمان شهر مونشنِ نهضت آیندۀ افغانستان دایر گردید

جلسهء نوبتی نیمهء نخست سال 2014 سازمان کشورِ هالند نهضت آیندهء افغانستان دایر شد

فاجعه معدن در ترکیه. پژواک قبل از انتخابات

جنگ جلال آباد

«... هم اسلحه، هم فاحشه، هم مواد مخدر»، یا پطر پاراشنکو

اوباما، روسیه و اتحادیۀ اروپا بخش دوم

اوکراین: جنایات جنگی و منافع شرکتهای فراملیتی

سازمانهای اطلاعاتی آمریکا ونزوئلا را تروریزه می کنند

متن سخنرانی ناتمام پطر سیماننکو، رهبر حزب کمونیست اوکراین

نازیسم را روسیه مغلوب کرد، آما آمریکا آن را احیا می کند...  

اوباما، روسیه و اتحادیۀ اروپا (۱)ږ

تالان، مثلثِ افیون و تالان (تاراجِ) هستی

ترورِ نازیها، در اوکراین جنوبی و شرقی

ایالات متحدۀ امریکا به مداخله و افترأ علیه کوبا ادامه میدهد

اعتراضهای خشونتبار ونیزویلا

 

 در سوگ

بدخشان، بادغیس، جوزجان، فاریاب ، سرپل

ما شریک غم و اندوه شمائیم

 

 

به مناسبت اول ماه می

د رادیو تیلویزیون د پخوانې خوږ ژبې ویاندې اغلې زرغونه ژواک

له ژباړن ماشينه تر وينده ربوته له ساينسي تر شعري ژبې . . . پوهاند م.ا.زیار

دولت اوکراین در خون

جبهه تروریستی سوریه- اوکرائین

مذاکره بهتر از شلیک کردن است

فنون بالکانی مدیریت هرج و مرج

سهيلا لکه سهېل د شعروادب پر هسک يوه تلځلانده  ستوريانۍ. . . پوهاند. زیار

 

نوارغزه آزمایشگاه سلاحهای جدید

 

نکشتن، دشوارتر از کشتن است

جامعه شناسی انتخابات افغانی

اتحاد آلمان- باندریها(۱) علیه اوکراین

علت اصلی حمایت روسیه از سوریه چیست؟

فرار بزدلانه از تاریخ ( مقایسه چرچیل، روزولت و استالین)

ایالات متحده آمریکا تروریست اصلی جهان

مبارزه شهروندان برای حقوق اجتماعی: ضامن پیروزی یا اتلاف وقت؟

مربیان آمریکائی ویتالی کلیچکو

 

دست پوتین در امر نجات اوکراین

 

کنفرانس «با استالین»

 له نوښتګر شاعر، لیکوال، څیړنوال او  ادبپوه ښاغلي او منلي عبدالغفور لیوال سره په زړه پورې مرکه

قرارداد استعماری بین افغانستان و آمریکا

 

نظریه استالینی انقلاب جهانی

افغانستان در برنامه های استراتژیک ایران

در پشت صحنه توافق با ایران در ژنو

نلسن ماندیلا مردی با ارادۀ آهنین

اعلامیۀ نهضت آیندۀ افغانستان

در بارۀ توافق مقدماتی در زمینۀ برنامۀ هسته یی ایران

مورخ 24 نوامبر 2013

آلمانها در جبهات- جنگها از آلمان سرچشمه میگیرند

بمناسبت درگذشت نلسون ماندلا،

مصر در برابر مطالبات جدید

انقلاب اکتبر! استالین. نوسازی- کودتای لیبرالی

د پښتو ژبې له پیژندل شوي لیکوال او خوږ ژبي شاعر ښاغلي علم ګل سحر

آگاهی/ خود  آگاهی/ وجدان (فرهنگ فلسفی). . ع.نایبی

الف: معنا شناسی، . . . ادامه

در خاورمیانه نهایتاً سه نیرو شکل گرفت

سوریه در پیشگاه ژنیو-2-خون آلود و فروپاشیده

در باره ایران، عربستان سعودی و صد سالگی نظام ذخیره فدرال(*)

ذخیره کوکائین آمریکا- سلاح تحریکات

رسوایی در نشست بین المللی برندگان جایزه صلح نوبل در ورشو

مصاحبه اختصاصی با محترم استادعبدالوهاب مددی

ارواښاد ډاکتر حنیف بکتاش د پښتو ادب نوښتګر، انځورګر او پر ښکلا مین شاعر

یونان: پولیس به شفاخانۀ خیریه حمله کرد

سوریه و نفت

تحلیل شمۀ از مسائل در رابطه با وضع موجود سیاسیی یونان

چپ اروپایی الکسیس سیپراس را به حیث کاندید شایستۀ شان پیشنهاد میکند

ماموریتی که در باتلاق فرو رفت

انجیلا دیویس امروزین- پژوهش در مورد آزادی

سیزده ستاره در "شراره". . . نوشتۀ  بانوی داستان  نیلاب موج سلام

سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مناقشه با واقعیات

ماشین چاپ پول یا زندگی

رئیس جمهور سوریه و معضلۀ سلاح کیمیایی

جنگ در سوریه و دلار

جایگزین سوریه

عقلانیت غربی

بلژیکی رها شده از اسارت افراطیون، از حقایق سوریه پرده برمیدارد

یهودیان آمریکا اوباما را به جنگ تشویق میکنند

تروریست ها اعتراف کردند که مسئول «حمله با سلاح شیمیائی» بوده اند

درگیریهای جدید در تونس

وضع اضطراری در مصر و خاموشی امریکایی

اروپا بمنزله مستعمره آمریکا؟

 لندن و واشنگتن دربارۀ حملۀ نظامی به سوریه تصمیم میگیرند!؟

معمای بزرگ «شیمیائی»

چند پارچه شعر از رفعت حسینی

تیم ملی کریکت کشور با بُرد در برابر کشور کینیا راهی مسابقات جهانی سال ۲۰۱۵ استرالیا گردید

نهضت آینده افغانستان این پیروزی بزرگ را به بازیکنان تیم ملی  و تمام مردم کشور تبریک و تهنیت میگوید

د افغانستان د كركټ ملي ټيم بريا دې هم مباركه وي!. . . احسان الله آرینزی

 

 

اشتراک "آینده"  در جشن هومانیته

 

جشن هومانیته، روزنامۀ حزب کمونیست فرانسه، به روزهای 13 ـ 15 سپتامبر سال جاری در حومۀ شهر پاریس برگزار گردید. در جشن امسال در حدود نیم میلیون نفر شرکت ورزیده بودند.. . . . ادامه

ښاغلی محمد عمر ننګیار د پښتو ادب یوهڅاند لیکوال او تکړه طنزلیکونکی

دلیکوال یاد. . . ن.سرغندوی

چند پارچه شعر از رفعت حسینی

تیم ملی فتبال کشور قهرمان جام ملت های جنوب آسیا گردید

تیم ملی ما در مسابقهء فینالی که در برابر قهرمان شش مرتبهء کشور هند قرار گرفت مسابقه را با امتیاز دو مقابل صفر به نفع خود به پیروزی رساند

نهضت آینده افغانستان این پیروزی بزرگ را به بازیکنان تیم ملی  و تمام مردم کشور تبریک و تهنیت میگوید

 

به شهید سوشمیتا بنرجیِ قهرمان، بانو- نویسندۀ هندی. . . ع. نایبی

نویسندهء هندی سشمیتا بنرجی (Sushmita Banerjee) که با نوشتن کتاب « زن بنگالی کابلی والا» در سال ۱۹۹۵ شهرت یافت و براساس آن در سال ۲۰۰۳ سینمای بالیود به نام «فرار از طالبان» یک فلم ساخت، به نام سید کماله هم شهرت داشت. وی در افغانستان به حیث یک کارمند صحی کار می نمود و برای انعکاس دادن وضعیت دشوار زنده گی زنان محلی نیز فلمبرداری می کرد.

سشمیتا بنرجی را مهاجمان مسلح در خارج از خانه اش در ولایت پکتیکا با ضرب گلوله بطور بی رحمانه به قتل رسانیدند.

16 سال جنگ در ویتنام : ویتنام چگونه جنگید؟

نظری بر بیانیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان (اکثریت). . . ابراهیم شیری

پارچه های شعر از رفعت حسینی

پښتو ټپيزه دجاپاني هايکو تر څنگ يو منلی نوی شعري ځېل دی . . . پوهاند م.ا.زیار

چند پارچه شعر از رفعت حسینی

 

ارسالی  : شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران  (اکثريت)

کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم می کنیم!

 

بازیهای پشت صحنه با طلا: در انتظار شکست بزرگ (۲)

بازیهای پشت صحنه با طلا: در انتظار تحول بزرگ(۱)

مبادله وامهای معوقه، یا تسلیحات مالی کشتار جمعی

تدویرِ جلسهء فوق العادهء اعضا و فعالانِ سازمان کشوری هالند نهضت آيندهء افغانستان

چند پارچه شعر از رفعت حسینی

از آب و هوا و گرماست که گلها رنگ و بو میگیرند

جلسۀ سازمان حوزۀ مرکزی شورای کشوری آلمان نهضت آیندۀ افغانستان دایر شد

«ما به پدر بزرگان خود، به مدافعان میهن خیانت کردیم»

تیشه ها  و فرهاد هااز رفعت حسینی

«شنیدم از اینجا سفر میکنی»از هارون یوسفی

باجگیر دلاری

در مصر چه میگذرد

جهان زیر کلاهک آژانسهای امنیتی آمریکا و بانکها

 

جهاد گزینشی

افشاگری‌های اسنودن وگرایش روزافزون

امپریالیسم به ارتجاع سیاسی

کدام وطن؟ از هارون یوسفی

آمریکا- اتحادیه اروپا: تجارت «آزاد» زیر کلاهک الکترونی

بیایید!! از هارون یوسفی

چگونه کودکان در جنگ‌ها تبدیل به ماشین‌های کشتار می‌شوند؟

دو پارچه شعر از رفعت حسینی

رسوائی جاسوسی و چشم انداز «ناتوی اقتصادی»

 

درسهای لیبی و جهاد در خاورمیانه

 

چگونه آنگلوساکسونها از آلمانها جاسوسی میکنند

 

 

اندیشه و خیال: لذتی که از زیبایی می‌بریم(۲)

هر پدیده‌ای که احساس زیبایی را در ما برانگیزد، یک پدیده زیباست و ما آن را به این دلیل زیبا می‌دانیم که معیارهایی برای زیبابینی داریم و این معیارها را از محیط زندگی و از متن فرهنگی گرفته‌ ایم که به آن تعلق داریم.

اینجا را کلیک نمائید و بشنوید

زیبایی چیست و پدیده های زیبا کدامهایند؟(۱)

بحثی در رابطه با مسایل استه تیک با شرکت عبدالله نایبی و حضرت وهریز از سوی رادیو بی بی سی راه افتاده است که بخش نخست آن نشر گردیده است. ما علاقه مندان این گسترۀ شناخت را به شنیدن آن مهمان میکنیم.

اینجا را کلیک نمائید و بشنوید

 

«مقابله با شیطان» غرب در سوریه

صدور سلاح اسرائیلی به سراسر جهان

طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام (۲)

طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام (۱)

اوباما با دروغ جنگ را مشتعل میسازد

دلم میسوزد

ترکیه- جولانگه میدان جنگ

مسوولیت مطالب منتشر شده  به دوش نویسنده گان آنها میباشد

اولاد غریب!. . . هارون یوسفی

زمینه های اجتماعیِ تکوینِ تفکر فلسفی در یونان باستان.

دیپلوماسی چینی با شیوۀ جدید

 

دولت ترکیه و اهداف توسعه طلبانه در سوریه

 

شور و شوق طلائی در اطراف «بازل III»

دختر چه گوارا چپ اروپا را به وحدت فرا میخواند

با وجود افتضاح دی میزیی: تسلیح با طیارات بدون سرنشین شامل اجندأ است

پیام شورای افغانان مقیم دنمارک

کرزی پلان امریکا را برای پایگاه های دایمی درافغانستان افشاء میکند

وزارت امور خارجه افغانستان در چنبرهء " آی اس آی"

داستان کوتاه « شب و تماشا»

 به صدای نویسندهء نامدار کشور داکتر ببرک ارغند

قسمت دوم                                           قسمت اول

سازمان دیده بان حقوق بشر هم آدمخواری را محکوم کرد!؟

کمونیست های عراق به آینده خوشبین اند

زودپز آمریکائی

جنگهای آمریکا و دستکاری شعور

مارگریت تاچر کی بود؟

کودتای نظامی در آمریکا

بُردار طلائی سیاست چینی (۲)

بُردار طلائی سیاست چینی (۱)

طلا: بازگشت به دنیای پول(۲)

سرباز قدیمی ارتش آمریکا در بزنگاه مرگ و زندگی جنگ«غیرقانونی» علیه عراق را افشا می کند

« یک روز بی نهایت خوب »

په هالند کی د نارنج گل مشاعره

طلا: بازگشت به دنیای پول(۱)

سلاح آلمانی برای اپوزیسیون سوریه

جنگ اقتصادی: بهترین دفاع، حمله است(۲)

جنگ اقتصادی: بهترین دفاع، حمله است(۱)

 

نظام بانکداری جهانی در حال احتضار

مجموعۀ داستانی « شراره »

نگینۀ دیگری برانگشتر ادبیات داستانی ما

قبرس : فراخوان آکیل* برای مقاومت

مافیای جهانی مواد مخدر و بانکها

(مافیای جهانی مواد مخدر را چه کسی رهبری می کند)

مافیای جهانی مواد مخدر و بانکها

سال انتظارها و هراسها

پانزدهمین کنگرۀ حزب کمونیست فدراسیون روسیه

مراسم یاد بود ازدرگذشت هوگوچاویز، شخصیت انقلابی جنبش دادخواه جهانی

نمایشی تحت عنوان «بازرسی ذخیره طلای آمریکا»

در باره رتبه بندی «فوربس» و افسونگری متواضعانه بانکداران جهان

همایش منع خشونت علیۀ زنان

اعتصاب عمومی یکصد ملیون زحمتکش هند

 

هووگو چاویس پشتیبان تهیدستان وینزویلا درگذشت

چاله های سیاه اقتصاد جهانی (بخش دوم)

پیام شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان

به کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

به مناسبت برگزاری ششمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران

بحران سرمایه داری و همگرایی سرمایه سالاری اروپا

 

اشتراک هیئت افغانی

در

سی و ششمین کنگرۀ حزب کمونیست فرانسه

 

 

۳۶ مین کنگرۀ حزب کمونیست فرانسه به روزهای ۷ الی ۱۰ فبروری ۲۰۱۳ در پاریس برگزار گردید. ۸۰۰ نماینده از فدراسیونهای حزب در کار کنگره شرکت ورزیدند.

بیش از صد نماینده از احزاب کمونیستی و مترقی جهان به کنگره دعوت شده بودند که خود یک رویداد بی سابقه در زنده گی حزب کمونیست فرانسه به شمار می رود.

عبدالله نایبی رئیس نهضت آیندۀ افغانستان و رئیس فعلی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات  و ترقیخواه افغانستان و ظهور رزمجو، معاون حزب پیوند ملی و نمایندۀ ائتلاف به نماینده گی از نیروهای مترقی افغانستان در کار کنگره شرکت کردند. . . . ادامه

 

در باره ابرنهاد، یا کمیته ۱۴۷

در رثای یک دوست ٬   «محمد ظاهر  حاتم». . . س.ع.سید

چاله های سیاه اقتصاد جهانی (بخش نخست)

جهان مالی موازی (۲)

جهان مالی موازی (۱)

نشت اطلاعات از صندوق بین المللی پول: شیادی «طلائی»بانکهای مرکزی

اطلاعات تکاندهنده در باره سوداگری بانکی بین المللی

 

جنگ اقتصادی برای نظم جدید جهانی

ساختارحزب را ازهرنگاهی باید علمی ودموکراتیک پی ریزی کرد

نگرانی گزارش‌گران بدون مرز از صدور حکم بازداشت پرتو نادری

جلسهء شورای عالی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان در کابل گشایش یافت  منبع:  

بخش عمدۀ «کمک- یونان» مستقیماً در اختیار بانکها قرار میگیرد

ایگناسیو رامونی دربارۀ وضع سیاسی ونیزویلا

اولین انقلاب سوسیالیستی در جهان و ایجاد جامعۀ سوسیالیستی. . . ع.راشد

ترور دانشمندان، مقصر کیست و چه باید کرد؟

راجع به ضرورت ملی کردن نظام ذخیره فدرال آمریکا

گره گشایی مسألۀ وحدت، اتحاد و انسجام نیروهای دموکرات و ترقیخواۀ افغانستان. . . ا.ض.ص.سپهر

دافغانستان آینده غورځنگ

             

در حسرت آینده سی ام دسامبر، زاد روز اتحاد شوروی

سوسیالیستهای ونیزویلا در انتخابات محلی پیروز شدند

سوریه از چشم شاهد عینی

بدون هاوانا نمیتوان کاری کرد. . . ر.ابراهیمی

طلا و «پایان جهان». . . ا.شیری

امکانات جدید عملی برای فلسطین

حمله بشردوستانه به سوریه در ۱۵۰ سال قبل

دافغانستان آینده غورځنگ

             

 

مسوولیت مقاله های منتشر شده  به دوش نویسنده گان آنها میباشد
 

          نهضت آیندۀ افغانستان اعتقاد راسخ دارد که «کنفرانس بُن دوم» هیچ یک از مسایل اساسی کشور را حل نخواهد کرد و کماکان حاکمیت ارتجاع و وضعیت جاری را تداوم خواهد بخشید، و سرزمین افغانها را همچنان به حیث میدان کشمکشهای منافع کشورهای بیگانه و نیرو های سیاه ارتجاعی باقی خواهد گذاشت        

 

            پلاتفورمِ سیاسی تشکیلاتیی که بر اساس آن احزاب و سازمانهای ما با هم پیمان بسته اند، اصول و راستا های مرامی تمام سازمانهای دموکرات و ترقیخواه کشور را در خود گنجانیده است            

رفیق موسکا « غازی زوی » کاندید حزب سوسیالیست برای سنای هالند

 

در مورد کنفرانس ُبن(۲)

مؤرخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۰مطابق ۸ نوامبر ۲۰۱۱

. . . نهضت آیندۀ افغانستان اعتقاد راسخ دارد که «کنفرانس بُن دوم» که قرار است در برج دسامبر ۲۰۱۱ در شهر بُن جمهوری فدرال المان در بارۀ افغانستان برگزار گردد، هیچ یک از مسایل اساسی کشور را حل نخواهد کرد و کماکان حاکمیت ارتجاع و وضعیت جاری را تداوم خواهد بخشید،. . . . (متن مکمل)

اصولیت موضع طبیعی مبارزۀ دادخواهانه است!

مورخ ۹ اکتبر ۲۰۱۱ مطابق ۱۷ میزان ۱۹۹۰

تلاشها و اقدامات اخیر سازمانهای مترقی و مبارزان دادخواه در داخل کشور زمینه های امیدوار کننده یی را برای پاگیری یک تشکل مردمیِ سیاسی فراهم آورده اند. پذیرش طرح ایجاد یک «اتحادیۀ دموکراتیک، مترقی و میهنی» از سوی تعدادی از سازمانها و نهادهای ترقیخواهِ فعال در کابل گواه این . . . . ادامه

ده سال اشغال یک دهه فاجعه

مؤرخ ۷ اکتوبر ۲۰۱۱ مطابق ۱۵ میزان ۱۳۹۰

۷ اکتوبر ۲۰۰۱، قوای تجاوزگر امریکا – ناتو سرزمین بلا کشیدۀ افغانها را مورد حملات گستردۀ نظامی قرار دادند. زنده گی میلیونها هموطن ما در گِرو جنون انتقامجویی کاخ سپید و پنتاگون در آمد. مقامات کشورهای ناتو زیر چتر تبلیغاتیِ «مبارزه با تروریزم»، دفاع از حقوق بشر و استقرار دموکراسی در افغانستان نیروهای عقبگرای مجاهدین را دوباره بر ویرانه های کابل حاکم ساختند. . . . ادامه

 با کلیک نمودن روی«نظر بدهید » میتوانید  ابراز نظرفرمائید

 

معرفی کتاب

غرض دریافت کتاب های زیر میتوانید به این آدرس ها تماس بگیرید

babrak_a@hotmail.com

ayenda_org@yahoo.com

                     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهضت آیندۀ افغانستان به مثابۀ سازمان چپ نوین افغانی، درفشدار پیکار داد خواهانۀ زحمتکشان افغانستان بوده ، ادامه دهندۀ سنن انقلابی جنبش چپ کشور است. نهضت آیندۀ افغانستان با وفاداری به اندیشه های خلاق ِ جهانبینی ِ علمی ِ دوران ما ، در راه تجمع تمام پیکار جویان صدیق راه آرمانهای خلق در یک سازمان بزرگ تلاش میورزد . حمایت از نهضت آیندۀ افغانستان و پشتیبانی از  مرامنامه و اساسنامۀ نهضت آیندۀ افغانستان، راه رسیدن به دگرگونیهای بنیادی اقتصادیـ اجتماعی را کوتاه تر میسازد. جایگاه اصلی باورمندان به مبارزۀ آگاهانۀ دسته جمعی جهت ایجاد جامعۀ فارغ از استثمار و ستم در افغانستان، نهضت آیندۀ افغانستان است!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  به وقت افغانستان

استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ آزاد اس

گشایش : نهم میزان 1384 مطابق اول اکتبر

2005 

رفقا، دوستان

گشایش صفحۀ انترنتی نهضت آیندۀ افغانستان را به اطلاع مبارزان دموکرات برسانید