تماس با ما    اساسنامه و مرامنامه

تماس با ما    

n_ayenda@yahoo.de

nawin-mardom@hotmail.com

برای مطالعه فایل ها به پی دی اف   ضرورت دارید (PDF)

برای ابراز نظر میتوانید به صفحه ای فیس بوک بروید

دور دوم نشراتی آینده

         

۲

۱

             

 

 

د افغانستان دخلکو نوی گوند

 

بیانیۀ حزب نوین مردم افغانستان به مناسبت اول ماه می روز همبسته گی بین المللی کارگران جهان

 

 

برگزاری سیمینار در بارۀ وضعیت سیاسی افغانستان

مؤرخ 25 نوامبر 2021

بنا به تقاضای شعبۀ روابط بین‌المللی حزب کمونیست فرانسه از رفیق عبدالله نایبی برای ارایۀ توضیحات در بارۀ وضعیت کنونی افغانستان به تاریخ 25 نوامبر سیمیناری در مقر آن حزب در پاریس دایر گردید. در این سیمینار برخی از اعضای هیئت اجراییه و ده عضو شعبۀ روابط بین‌المللی آن حزب شرکت کرده بودند. در آغاز رفیق نایبی به طور مفصل در بارۀ وضعیت کنونی افغانستان و پیشزمینه‌های پیروزی نظامی‌طالبان صحبت کرد. پرسش‌های حاضران عمدتاً در رابطه با ماهیت نظام کنونی و وضعیت زنده‌گی مردم مطرح گردید که از سوی رفیق نایبی به آن‌ها مفصلاً پاسخ ارایه شد.

در پایان سیمینار، رفیق لیدیا ثمربخش مسوول شعبۀ روابط بین‌المللی آن حزب بر همبسته‌گی حزب کمونیست فرانسه با حزب نوین مردم افغانستان و مردم افغانستان تأکید کرد.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

گردهمایی همبسته‌گی با زنان افغانستان در پاریس

احمد ضیأ سپهر صدیقی:

افغانستان قربانی رقابتِ قاتلانۀ اقتصادی امریکا و چین

 بخش دوم

طالبان کیست؟

پیام حزب نوین مردم افغانستان به مناسبت25 نوامبر،

روز جهانی رفع خشونت بر زنان

 

۲۵ نوامبر به حیث روز جهانی رفع خشونت بر زنان در سراسر گیتی تجلیل می گردد. این روز در واقع روز یاد آوری مبارزات زنان در بستر تاریخ علیۀ ظلم و استبداد و برتری‌خواهی ایدیالوژیک مرد‌سالاری و نظام های اقتصادی‌اجتماعیِ زن‌ستیز است؛ این روز آیینۀ عزم همگانی جهانی برای نگهداشتِ جایگاه شایستۀ زنان در جوامع بشری است.. . . ادامه

 

 

اطلاعیۀ

کمیسیون مؤقت برگزاری کنفرانس نیرو‌های مترقی، دموکراتیک و ملی

۲۳ اکتوبر ۲۰۲۱

نخستین جلسۀ کمیسیون مؤقت برگزاری کنفرانس نیرو‌های مترقی، دموکراتیک و ملی با شرکت نماینده گان

        ائتلاف احزاب، سازمان‌های سیاسی و شخصیت‌های غیرمتشکل ملی، دموکرات و ترقی‌خواه افغانستان (محمد داود اڅک

        حزب خلق کارگر افغانستان (یار محمد تره‌کی)؛

        حزب فعالین صلح افغانستان (عبدالستار بشرمل)؛

        حزب نوین مردم افغانستان (عبدالله نایبی، احمد ضیأ سپهر صدیقی)؛

        حزب وطن (محبوب احمدزاده)

        کنگرس ملی افغانستان  (نجیب الله رحمانی)؛

دایر گردید. جلسه با در نظرداشتِ وضعیت فاجعه بارِ کشور بر پیشنهاد حزب نوین مردم افغانستان مبنی بر برگزاری یک کنفرانس بزرگ و وسیع سیاسیِ نیرو‌های مردمی‌به هدفِ ایجاد یک اتحاد سیاسی ملی- دموکراتیک غور کرد. پس از ابراز نظر نماینده گان سازمانهای حاضر در جلسه فیصله به عمل آمد تا در این وضعیت سرنوشت‌سازِ کشور یک کنفراس سیاسی با شرکتِ احزاب، سازمانها ، نیرو‌‌های ملی دموکراتیک و شخصیت‌های مترقی ، ملی و وطندوست دایر گردد. در این کنفرانس وضعیت کنونی کشور با واقع‌بینی مورد ارزیابی قرار گیرد. کنفرانس به منظورِ استقرار صلح دایمی ‌و رهایی مردم افغانستان از سیطرۀ هرگونه نظام استبدادی مسایل زیر را مورد بحث قرار دهد:

̶            دفاع از آزادی، صلح عادلانه و پایدار، منافع ملی، حاکمیت قانون، دموکراسی و رعایت حقوق بشر در افغانستان؛

̶            حمایت از حقوق انسانی و شهروندی زنان، دختران، کودکان و کهنسالانِ سرزمین ما؛

̶            طرح یک راهبرد و احیاناً یک میکانیزم تشریک مساعی را برای برون شدنِ نیرو‌های مترقی از پراگنده گی و وضعیت اسفبارِ کنونی تدوین نماید تا در نهایت مردم افغانستان از یک نظام سیاسیِ دموکراتیک، مبتنی بر قانون و ترقی بهره ور گردند.

̶            پیام خاصی به نسل جوان کشور برای شرکت فعال آنان در امر پاگیری یک بدیل سیاسیِ مترقی بفرستد و آنان را به سوی تشکل سیاسی برای آیندۀ کشور دعوت نماید.

شرکت کننده گان جلسه به اتفاق آرا از آن سازمان‌های دموکراتیک که تا کنون عضویتِ کمیسیون را ندارند دعوت می‌کنند تا به روند برگزاری کنفرانس از طریق اعلامِ عضویت شان در کمیسیونِ برگزاری بپیوندند و با یکی از اعضای کمیسیونِ مؤقت برگزاری کنفرانس  تماس بگیرند.

جلسه در فضای رفیقانه با روحیۀ اتحاد، سازنده‌گی و آماده‌گی برای کار دسته جمعی در جهت منافع مردم افغانستان پایان یافت. . . . ادامه

 

احمد ضیأ سپهر صدیقی:

افغانستان قربانی رقابتِ قاتلانۀ اقتصادی امریکا و چین

" نظام سرمایه داری در هر قالبی که ظاهر شود"خصوصی یا دولتی"،

 ماهیتِ غارتگرانه، سود جویانه و استثمار گرانۀ دارد"

اشتراک در گردهمایی همبسته گی نیرو های مترقی فرانسه با مردم افغانستان

بنا به دعوت مقامات شورای منطقه یی "اوکسیتانی"(جنوب- غرب) فرانسه و فدراسیون منطقۀ اوکسیتانی حزب کمونیست فرانسه ، رفیق عبدالله نایبی به روز های ۱۵-۱۷ اکتوبر در گردهمایی های همبسته گی با مردم افغانستان شرکت کرد. در جریان سه روز و در حاشیۀ گردهمایی ها فرصت فراهم شد تا با شماری از رهبران سیاسی منطقه از جمله خانم کارول دِلگا رئیس منطقه و وزیر اسبق در کابینۀ سوسیالیستی، جورج میریک رئیس شورای ولایتی گارونِ علیا، در مورد وضعیت در افغانستان تبادل نظر صورت گیرد. رفیق نایبی در این گفت و گو ها موضعگیری نیرو های مترقی و چپ افغانی را در دفاع از حقوق مردم و به ویژه زنان افغانستان توضیح داد. خانم دِلگا و آقای میریک همبسته گی شان را با مردم افغانستان ابراز داشتند و وعدۀ همکاری و کمک را به مردم افغانستان دادند.

به روز ۱۷ اکتوبر رفیق نایبی در بارۀ وضعیت کشور و برنامۀ نیرو های مترقی برای راه اندازی یک جنبش وسیع دموکراتیک و ملی در برابر حاکمیت طالبی، در گردهمایی نیرو های مترقی شهر تولوز سخنرانی مفصلی ایراد کرد که طی آن بر مسوولیت ناتو و نیرو های افغانیِ حاکمِ گذشته ،به ویژه جهادیان و جنگ سالاران، تاکید کرد.

همچنان رفیق نایبی با فابین رووسِل منشی اول حزب کمونیست فرانسه و کاندیدای آن حزب برای انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری فرانسه و یَن بروسه سخنگوی حزب و معاون شهردار پاریس صحبت های جداگانه داشت که هر کدام از مردم افغانستان و ایجاد یک جنبش دموکراتیک افغانی در برابر نظام طالبی حمایت کردند.

چنین دیدار ها و گفت و گو ها گواهی می دهند که نیرو های مترقی جهان کاملاً در خطِ مواضع نیرو های مترقی و دموکراتیک افغانی قرار دارند و از هیچگونه حمایت و همکاری در دفاع از مردم افغانستان دریغ نمی کنند.

 

 

پیام حزب نوین مردم افغانستان

به مناسبت هشتادمین سالگرد اساسگذاری حزب تودۀ ایران

رفقای گرامی،

شادباش‌های گرم رفیقانۀ ما را به مناسبت هشتادمین سالگرد حزب تودۀ ایران، این گُردان رزمندۀ زحمتکشان ایران و پاسدار اندیشه‌های پیشرو عصرما، بپذیرید. شما در شرایط دشوار اختناق و سرکوب از سوی حاکمیت‌های مستبد شاهی و آخوندی با قامتی افراخته در تاریخ در مواضع کارگران و زحمتکشان پایداری کردید و سرمشقی برای جُنبش‌های انقلابی منطقۀ ما گردید. پیوندهای استواری جُنبش انقلابی افغانستان را با حزب تودۀ ایران در پهنۀ تاریخ گِره زده است و برای ما جای مسرت است که این پیوندها را در بستر پیکار مشترک‌مان برای بهروزی خلقهای ایران و افغانستان تداوم می‌بخشیم.

خروج قوای مسلح امریکا ـ ناتو از افغانستان و استقرار دوبارۀ حاکمیت قرون وسطایی طالبی وضعیت جدید و تهدید آمیزتری را در منطقۀ ما به وجود آورده است. ما در تلاش آنیم تا نیروهای مترقی و دموکراتیک را که در هنگام حضور امریکا ـ ناتو در میهن ما به حاشیه رانده شده بودند، دوباره به صحنۀ سیاسی برگردانیم. یگانه راه نجات مردم افغانستان تقویت همین نیروهاست.

از شما به خاطر حمایت تان از تلاش و مبارزۀ ما سپاسگزاری می‌کنیم.

رفقای عزیز،

یقین کامل داریم که حزب شما در پیکار برحق‌اش نیرومندتر از پیش خواهد شد و جامعۀ ایران را به سوی عدالت احتماعی رهنمون خواهد شد. همکاری رفیقانۀ ما که برمنافع مشترک خلق‌های ما استوار است، به سودِ دنیای کار تمام خواهد شد.

-         فرخنده باد هشتادمین سالگردِ حزب تودۀ ایران،

-         زنده باد هبسته‌گی احزاب مترقی جهان!

هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

 

 

سیمینار "وضعیت افغانستان"

با اشتراک برخی وکلای حزب کارگر در پارلمان انگلستان

 

شام ۲۱ سپتامبر سیمیناری در بارۀ پروبلم‌های‌ وضعیت کنونی افغانستان، با شرکت جیریمی کوربن (Jeremy Corbyn) رییس اسبق حزب کارگر و چند تن از اعضای پارلمان انگلستان از طریق زوم دایر گردید. از رفیق عبدالله نایبی به حیث رییس حزب نوین مردم افغانستان دعوت شده بود تا در این سمینار شرکت کند.

کار سیمینار با سخنرانی زن جوانی از داخل افغانستان آغاز گردید. وی وضعیت فاجعه بار زنده گی زنان افغان را که با آغاز حاکمیت طالبی جهنمی تر شده است، توضیح داده، از اعضای پارلمان انگلستان تقاضا کرد تا رعایت حقوق زنان را به حیث شرط عدول ناپذیرِ به رسمیت شناختنِ حکومت کنونی کابل مطرح نمایند. وی هچنان از حکومت انگلستان خواست تا برای حفظ جانِ فعالان زن در داخل افغانستان به طور عاجل و جدی اقدام نماید.

سپس رفیق اسدالله کشتمند دربارۀ سیاست امریکا در برهم زدنِ ثبات در آسیای مرکزی و اطراف افغانستان سخنرانی کرد. . . . ادامه

 

سخنرانی رفیق نایبی در گِردهمآیی

همبسته‌گی با مردم افغانستان

جشن هومانیته، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱

دوستان و رفقای گرامی،

اجازه دهید از نام حزب نوین مردم افغانستان از رفقای حزب کمونیست فرانسه به خاطر سازماندهی این گِردهمآیی همبسته‌گی با مردم افغانستان که بیش از چهل سال جنگ و آلام را تحمل می‌کنند، سپاسگزاری کنم.  ادامه. . . :

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان                   

بمناسبت درگذشت رفیق محمد سالم اسپارتک                               

با اندوه فراوان از درگذشت رفیق محمد سالم اسپارتک یکی از مبارزین آگاه و پیگیر     آرمانهای خلق افغانستان و پرچمدار نیک نام سنگر عدالت خواهی اطلاع حاصل کردیم.

رفیق سالم اسپارتک عمر پُر بارش را از جوانی تا آخرین لحظۀ که در بستر مریضی قرار داشت با سرافرازی در اشاعۀ اندیشه های پیشرو عصر ما و حراست از ارزشهای دادخواهانۀ زحمتکشان افغانستان وقف کرد و هیچگاهی از اندیشه های والای انسانی و موازین ستوده ِی معنوی یک انقلابی راستین و آگاه دوری نکرد.

رفیق اسپارتک یکی از سازماندهنده گان نخستین کنفرانس اساسگذار " نهضت آیندۀ افغانستان " بود و در نخستین کنفرانس آن ( ۲۶ حمل ۱۳۷۶ مطابق ۱۵ اپریل ۲۰۰۰ شهر گوتینگین کشور آلمان)  به حیث عضو دارالانشاء شورای مرکزی آن سازمان انتخاب گردید. وی در دوام عضویتش در رهبری سازمان نهضت آیندۀ افغانستان با روشن بینی و درایت به تحلیل مسایل سیاسی اجتماعی می پرداخت و همیشه در موضع زحمتکشان موقف می گرفت. وی از سال  ۲۰۰۰ گردانندۀ نشریه وزین " آینده " بود، نشریۀ که در اشاعۀ اندیشه های مترقی، هومانیستی و دموکراتیک نقش برازنده یی را ایفا کرد.

حزب نوین مردم افغانستان نبود رفیق اسپارتک را یک ضایعۀ جبران ناشدنی برای جنبش دموکراتیک مترقی کشور دانسته مراتب تسلیت خود را به همسر گرامی اش داکتر املیا اسپارتک، فرزندان و اعضای خانواده اش ، رفقا و همراه هایش تقدیم میدارد .

خاطرات اش را گرامی میداریم.

" ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱"

 

اشتراک حزب نوین مردم افغانستان

در جشن هومانیته

10 - 12 دسامبر 2021

هیئت حزب نوین مردم افغانستان متشکل از رفقا امیلیا اسپارتک، مسوول شعبۀ روابط بین المللی و عبدالله نایبی رییس حزب نوین مردم افغانستان به پاسخ دعوت رهبری حزب کمونیست فرانسه و مدیر مسوؤل روزنامۀ هومانیته در جشن هومانیته اشتراک کرد. امسال به دلیل وضعیت کرونایی صرف چهل هزار نفر روزانه حق اشتراک در جشن را داشتند. در بسا از غرفه‌ها و کمپها شعارهای همبسته‌گی با مردم افغانستان به چشم می‌خورد. یکی از خیابان‌های جشن به نام "همبسته‌گی با زنان افغانستان" نام گذاری شده بود. در دوام سه روز جشن بخش زیاد جلسات بین المللی به وضعیت افغانستان اختصاص یافته بود. . . . ادامه

 

 

دطالبانو ځواک د پیلېدلو په اړه د افغانستان د نوی گوند څرگندونې

او د دېموکراتو او پرمختللو ځواکونو دندې.

د زمری د میاشی ۲۸ کاال۱۴۰۰ د ۲۰۲۱ کال د آگست ۱۹

د افغانستان اسلامی جمهوریت تر نامه لاندې نظام چې در امریکی- ناټو د استراتیژیو سره سم زمونږ په هېواد کې جوړ او هېواد یې د لوی ناورین سره مخامخ کړی وو، په نه منونکی بیړې سره ونړید.  

اعلامیۀ

حزب نوین مردم افغانستان

در رابطه با آغازِ حاکمیت طالبان

و

وظایف نیروهای دموکرات و مترقی

۲۸ اسد ۱۴۰۰ - ۱۹ اگست ۲۰۲۱

نظامی‌به نام "جمهوری اسلامی‌ افغانستان" که مطابق استراتیژی امریکا ـ ناتو کشور ما را به انحطاط کشانده بود با شتابیباور‌ناشدنی فروپاشید.  ادامه

چگونگی برخورد طالبان با زنان . . . امیلیا سپارتک

 

پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان

 با اندون اطلاع حاصل نمودیم که محترم بشیر بغلانی یکی از سابقه داران جنبش دموکراتیک کشور و وزیر عدلیه در دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان در اثر بیماری در گذشت. حزب نوین مردم افغانستان بدین وسیله مراتب تسلیت خویش را به خانواده و دوستان آن مرحومی ابراز میدارد.

 

اعلامیۀ

اجلاس وسیع شورای مرکزی حزب نوین مردم افغانستان

در رابطه با وضعیت سیاسی- نظامی‌کشور

و وظایف تأخیر ناپذیر جنبش دموکراتیک

۱۲ اگست ۲۰۲۱ مطابق ۲۱ اسد ۱۴۰۰

با بیرون شدن نیرو‌های نظامی ‌امریکا - ناتو از سرزمین افغانان وضعیتی در حالِ شکل‌گیری است که گشایشِ صفحۀ جدیدی را در تاریخ کشور به همراه خواهد داشت. تحلیل دقیقِ این وضعیت از اهمیت بزرگ سیاسی برای نیرو‌هایی که خواهان دگرگونیِ آن به سود مردم افغانستان و لایه‌های فرودستِ جامعه اند برخوردار است.

چیزی بیشتر از سه دهه از فروپاشیِ حزب - دولتِ دموکراتیک می‌گذرد. در جریان این مدت کشور زیرِ حاکمیت‌های نیرو‌های ارتجاعیِ قرون وسطایی و جهادی و تکنوکرات‌های وابسته به امپریالیزم امریکا و شرکای ناتویی آن قرار داشته است. پیامد این حاکمیت‌های ضدِ مردمیِ دورانِ اشغال ‌را می‌شود با یک مفهوم خلاصه کرد: انحطاطِ جامعۀ افغانی!. . . ادامه

 

 

مصاحبۀ اختصاصی گزارشگر وب سایت انترنیتی حزب نوین مردم افغانستان با احمد ضیا سپهر صدیقی

تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی از ما خواسته اند تا در مورد برگشت امریکا به صحنۀ بین المللی و پی آمد های بیرون رفتن عساکر امریکا از افغانستان دید گاه های برخی از فعالان شبکه های اجتماعی را مطالبه و نشر نمایم. برای اینکه تقاضای رفقا بدون پاسخ نمانده باشد در نظر داریم تا مصاحبه های اختصاصی را با تعدادی از صاحب نظران انجام بدهیم. ادامه

اعلامیهٔ حزب نوین مردم افغانستان

در مورد تجاوزات وحشیانۀ حکومتِ اسراییل بر مردم فلسطین

26 ثور 1400 (16 می 2021)

حملات اخیر رژیم صیهونیستی اسراییل که منجر به کشته شدنِ انسانهای بیگناه به شمول ۴۱ کودک فلسطینی و تخریب ساختمان ها در غزه شد ، بار دیگر خشم جهانیان را بر افروخت. حکومت اسراییل پس از اشغال سرزمین های فلسطین در ۱۹۶۷ ، با حمایت گستردۀ ایالات متحده ، شرکای غربی و رهبران رژیم های ارتجاعی جهان عرب ، د. . . . ادامه

----------------------

کتاب " اقتصاد فقر" از چاپ برآمد"

کتاب " اقتصاد فقر" که در 335 صفحه در دو قسمت تدوین گردیده است با قطع و صحافت زیبا از سوی انتشارات (AV Print-Express Gmb)، چاپ و منتشر شد.

مشخصات کتاب:

عنوان: اقتصاد فقر

قسمت اول- اندیشه‌های اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی جامعه ی افغانستان.

قسمت دوم افغانستان در گردآب جنگ امریکا.

نویسنده: احمد ضیا سپهر صدیقی

چاپ: اول بهار 1400 خورشیدی

ویراستار: علی‌ جواد دهقان

طراح جلد و صفحه آرا: محمد عارف احمدی

ناشر: AV Print-Express Gmb

پست الکترونیکی:Email_:Ketabpromotin@gmail.com

کتاب "اقتصاد فقر" بیشتر به موضوع تنگدستی، فقر، و چرایی وضعیت نداشتن دارایی مادی یا درآمد کافی برای رفع نیازمندیهای اساسی اولیۀ مردم پرداخته است، و به اینکه زحمت کشان جامعۀ افغانستان به نیازهای ابتدایی زنده گی یعنی چیزهایی نظیر تغذیه، پوشاک سرپناه، آب آشامیدنی پاکیزه، آموزش، بهداشت و تحصیلات دسترسی ندارند اشاره داشته و پیآمد های فاجعه بار اقتصادی اجتماعی جنگ امریکا در افغانستان را به بررسی گرفته است.

با در نظر داشت اینکه در وضعیت جاری تدوین یک تحلیل جامع، همه جانبه و بی عیبی از اقتصاد بیمار و انحطاط یافتۀ افغانستان با دشواریهای فراوان مواجه است، با آنهم نویسنده تلاش نموده تا حد اقل تصویری کلی از اقتصاد فقر و اقتصاد گرفتار در گرداب جنگ امریکا- ناتو را در معرض دید قرار دهد و نقش فاجعه آفرین دولت نامرئی را درسرنوشت کشور نمایان سازد.

از دید نویسندۀ کتاب، " فقر واژه ای کُلیِ است که در هر جامعه ماهیت متفاوتی دارد و شیوه ی مبارزه با آن در هر جامعه متفاوت است. برای مبارزه با فقر باید درک درستی از مسألۀ فقر داشت، این کار جز با درک کامل فقرا و تهدستان و  مناسبات تولیدی آنها امکان‌پذیر نیست." . . . ادامه

احمد ضیا سپهر صدیقی

مردم آزادیخواه و صلح دوست جهان حملات نظامی دولت اسرائیل علیۀ مردم فلسطین را محکوم می نمایند

شرارۀ دور جدید اعمال جنگ و خشونت رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه مردم فلسطین، این بار از یک محله ای کوچک اورشلیم شرقی بنام "شیخ جراره"  سر بلند نمود.تلاش دولت اسرائیل برای اخراج هفتاد خانوادۀ فلسطینی این محله، ویران کردن خانه ها و تصاحب زمینهای آنها به زور سرنیزه برای ساختن شهرک جدید یهودی نشین، نزاع قدیمی عرب و اسرائیل یا مسلمان و یهودی را تشدید نمود . . . ادامه

 

پیام حزب نوین مردم افغانستان

به مناسبت اول می، روز همبسته گی کارگران جهان!

اول می ۲۰۲۱

حزب نوین مردم افغانستان جشن همبسته گی دنیای کار را به زحمتکشان افغانستان و همه کارگران جهان شادباش می گوید. . . . ادامه

---------------------

"به مناسبت اول ماه می 2021، روز همبسته گی کارگران جهان".

اول می، روز اتحاد و همبسته گی کارگران به همه ی کارگران جهان مبارک باد!

رسانه های متعلق به دنیای کار اطلاع میدهند که، بار دیگر در روز اول می 2021 ، پرچم‌های دادخواهی کارگران در اغلب نقاط جهان به اهتزاز در‌می‌آیند و کارگران ضرورت تغییر شوۀ تولید سرمایه داری را که مدت‌ هاست دوران آن به سر آمده یادآوری می‌کنند. . . . ادامه

----------------------------

حزب نوین مردم افغانستان با گرامیداشت از موقف والای زنان جهان، باری دیگر به بهانۀ هشتم مارچ برای دفاع از حقوق انسانی آنان تجدید پیمان می کند.. . . . PDF

فوتو البوم به مناسبت هشتم مارچ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوهنمل اميليا اسپارتك

خشونت در مهاجرت،

خشونت و بد رفتاری علیه زنان، یکی از رایج ترین جرایم ا و عریان ترین جلوه های اقتدارمرد سالاری در جهان امروز است  ادامه

احمد ضیا سپهر صدیقی:

دونالد ترامپ تصمیم به خروج عجولانۀ نیروهای نظامی اش از افغانستان دارد.

امریکا برای گرفتنِ انتقام شکست خود در جنگِ ویتنام و برای تحقق اهداف سودجویانۀ امپریالیزم جهانی، جنگ افغانستان را به وجود آورد و افغانیزه کرد، ولی نتوانست . . . ادامه

 

 

گزارشگر سایت انترنتی حزب نوین مردم افغانستان از ولایت هرات مطلب زیر را فرستاده است:

امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ با حضور داشت شماری از رسانه های تصویری و نوشتاری کنفرانس مطبوعاتی تحت نام محکوم نمودن حملات تروریستی بر جوانان و محصلین پوهنتون کابل  از جانب زنان مبارز جنبش زنان افغانستان در شبکه نهاد های جامعه مدنی هرات برگزار گردید.

در این کنفرانس مطبوعاتی جنبش زنان افغانستان در رابطه به حمله تروریستی بر دانشگاه کابل، حمله بر نهاد های آکادمیک و تحصلیی را خلاف تمامی موازین انسانی، اسلامی و یک عمل ضد انسانی دانسته و آنرا شدیدا تقبیع  و محکوم نمودند.

اعضای این جنبش ضمن ابراز تسلیت به خانواده این شهدا و آرزوی سلامتی برای زخمیان این رویداد ضد بشری، حمله بر مراکز آموزشی و تحصلیی را عملی بزدلانه، ضد بشری و غیر انسانی و اسلامی دانسته، و از حکومت مرکزی می خواهند، امنیت شهروندان را در اولویت کاری خود قرار داده و در مقابله با ترویستان جدی عمل نماید.

در این نشست زنان مبارز حزب نوین مردم افغانستان نیز حضور داشتند.

فساد ـ شناسنامه رژیم حاکم

نوشته قدوس زریر

فساد یکی از دشواری های بزرگ اجتماعیست که در آغاز ایجاد رژیم کنونی شکل گرفت، در تداوم سالها نهادینه شد و اکنون جامعه را بصورت جدی به چالش کشیده است. تمام انواع فساد از جزئی تا سیستماتیک و کلان (فساد سیاسی ـ دولتی) همین اکنون در جامعه تسلط دارد و برعرصه های گوناگون زندگی مانند ابر ضخیمی سایه افگنده است.. . ادامه

حاکمیت دوم جهادی و پیامد های آن      نوشته قدوس زریر

در دوحه چه می گذرد؟       نوشته قدوس زریر

تاملی بر جایگاه کنونی نیروهای دموکراتیک      نوشته قدوس زریر

| شعر با طعم سرخ |

یادداشت من در معرفی و نقد "خاکستر نور"، مجموعه شعرهای "عبدالله نایبی"، که در شماره چهارم کتاب‌نامه منتشر شده است. (برای دریافت نسخه پی‌دی‌اف کتاب‌نامه می‌توانید به لینکی که در انتهای مطلب گذاشته‌ام، مراجعه کنید.)

عبدالله نایبی در همان اولین شعرش از کتاب تازه منتشر شده‌اش خاکستر نور، مانیفست شعر و شاعری‌اش را آشکارا اعلام می‌کند: گسست و گره، گسستن از شعری که به نظرش هوس‌آلود و قفس‌آلود است، و گره خوردن به شعری که رنگ و بوی پرواز دارد و می‌خواهد داغ سرزمین خزان‌خورده‌اش را باز نمایاندادامه. . . :

http://khane-adabiat.com/wpcontent/uploads/2020/09/KetabNameh_No04_990701.pdf

 

 

از تازه‌های انتشارات تاک

ـ خاکستر نور

مجموعه‌ی شعرهای عبدالله نایبی

اوج ‌شاعری عبدالله نایبی در قالب‌های نیمایی و سپید بروز کرده است که به ترتیب بیش‌ترین حجم سروده‌هایش نیز در این دو قالب‌اند. آن تصویرسازی‌های گسترده و فرم‌گرایی‌های نوبرانه‌ی او در بستره‌ی شعر افغانستان، همه در این دو قالب و به صورت بسیار محدودتری در رباعی‌ها و چهارپاره‌هایش اتفاق افتاده است.

خاکستر نور ‌مجموعه‌ی همه‌ی شعرهای منتشر ‌شده و منتشر ناشده‌ی نایبی است. کتاب‌های منتشر شده‌اش به همان صورت در کنار هم و به ترتیب سال انتشار آمده‌اند تا نمایی کلی از شعر و تفکر او را به نمایش بگذارند. فقط تعدادی رباعی که در کتاب رگبار بر مرمر منتشر شده بودند به کتاب بامدادی‌ها منتقل شده‌اند تا همه در کنار هم کتابی جدید را تشکیل دهند.
‌نایبی ‌کم‌تر تغییری را در شعرهایش وارد‌ کرده است. اما شعرها ‌از نظر رسم‌الخط ویرایش شده‌اند و با اصلاح نادرستی‌های چاپی بازچاپ می‌شوند و خواننده با خواندن این شعرها می‌تواند به‌خوبی در جریان شعر و تفکر او در طی این چهار دهه قرار گیرد.

.

مرکز پخش‌‌:

انتشارات مقصودی، نمایندگی رسمی انتشارات تاک

نشانی: کابل، پل سرخ‌، مارکیت تجارتی ملی‌، منزل همکف

شماره‌ی تماس: ۰۷۹۹۰۲۲۹۶۴ و ۰۷۷۶۸۰۳۰۳۰

 

"ابهامات و چالشهای صلح در افغانستان"

اقدامات اخیر دولت افغانستان و برخی از کشورهای درگیر در جنگ افغانستان، در مورد پایان دادن به جنگ افغانستان امیدها و خوشبینی هایی را در بین مردم ایجاد کرده، اما چالشهای بسیاری وجود دارد که امید برای صلح را در هاله ای از ابهام قرار داده است. خبر نگار سایت انترنیتی " حزب نوین مردم افغانستان"، در این مورد با جناب احمدضیا سپهر صدیقی عضو دارالانشای حزب نوین مردم افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است. اینک متن مصاحبه در ذیل تقدیم میگردد.  ادامه

 

گراميداشت از مقام والاى معنوى داكتران

 و همكاران‌ طبی شان

گراميداشت از مقام والاى معنوى داكتران :

 در اوضاع کنونی ‌که جامعه ما در عمق بحران ناشی از جنگ قرار دارد و روزانه دها هموطن بیدفاع ما به خاک و خون ‌ کشیده میشوند، شیوع ویروس کرونا نیز میزان ضایعات ووفیات چشمگیر را درشهر ها و مناطق کشور بوجود اورده است و با درد و دريغ که تعداد از داکتران گرامى که بخاطر ادای دین مسلکی و شفا یابی مریضان مصاب به کرونا ، با قلب گرم و روان و احساس عالی انساندوستی شتافتند، خود قربانی این ویروس گردیدند که تعداد از این خادمان فداكار وطن در راه خدمت به انسان و انسانیت و مبارزه برای ادامه حق حیات هموطنان شا ن به درجه رفيع شهادت نايل و نامهای های شان جاویدانه گردیدند. ادامه

 

 

پیام حزب نوین مردم افغانستان

به مناسبت اول می ، روز همبسته گی دنیای کار

اول می ۲۰۲۰

حزب نوین مردم افغانستان جشن اول می، روز همبسته گی دنیای کار را به همه زحمتکشان افغانستان و جهان تهنیت می گوید.  ادامه

---------------------

 متن مصاحبۀ احمد ضیا سپهر صدیقی :

بمناسبت اول ماه می ۲۰۲۰ -- مصاحبه اختصاصی در مورد وضعیت به شدت آسیب پذیر طبقه کارگر جهانی در برابر وایروس کرونا

 

 

 

 

افغانستان در گرداب جنگ امریکا

فهرست:

اول- هفت اکتبر آغاز حملات نظامی امریکا به افغانستان.

دوم- دلایل واهداف اعلام شده جنگ و اشغال افغانستان.

سوم- نقض قوانین داخلی و بین المللی در طول دو دهۀ جنگ در افغانستان از سوی امریکا.

چهارم - استنکاف امریکا از احترام به قانون اساسی افغانستان.

پنجم - رابطه جنگ افغانستان با کشت و تولید مواد مخدر.

ششم- مصارف جنگ افغانستان و منابع تمویل آن:

هفتم - برخی پیامدهای قریب 20 سال جنگ امریکا - ناتو در افغانستان.

هشتم- استعمال سلاحهای کشتار جمعی در جنگ افغانستان.

نهم وضعیت افغانستان پس از بیست سال حضور نطامی امریکا - ناتو.. . .  ادامه

مادران،خواهران و زنان

به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن ، حزب نوین مردم افغانستان صمیمانه ترین شادباش های خود را نثار تان مینماید .حزب نوین مردم افغانستان به مثابه علمبردار نهضت ترقیخواهانه کشور ، به حیث پیشگام رهایی شما زنان از جور ستم و تبعیض در راه آرمان های انسانی تان میرزمد.

خواهران و مادران مبارزه در راه احقاق حقوق انسانی تان در سر لوحه وظایف حزب ما قرار دارد . ما رنج جانفرسایی را که شما در تمام تاریخ متحمل شده اید ، ما ستم دوگانه یی را که در حق شما اعمال میشود و ما صد ها زن درد مندی را که همین اکنون در اعتراض به ستم جانکاه و اعلامیه های غیر دموکراتیک شورا های نام نهاد در میهن ما صدای خود را بلند نموده اند از یاد نمیبریم. ما عقیده داریم راه نجات شما فقط از طریق تشکل و مقاومت تان و مبارزه سازمان یافته برای رهایی ، برابری ، رفع تبعیض و برخورداری از یک زندگی انسانی میسر است. حزب ماـ حزب نوین مردم افغانستان ـ در این مبارزه پشتیبان شماست.نشریۀ ما ـ آینده ، از آن شماست درد های تان را با ما تقسیم حزب نوین مردم افغانستان سایت انترنتی ما ـ کنید ما در کنار شما و با شما هستیم .

خجسته باد هشتم مارچ روز جهانی زنان

فوتو البوم به مناسبت هشتم مارچ

منتشر شده از انتشارات تاک:

معبد نگاه‌ها جدیدترین مجموعه شعر عبدالله نایبی، یکی از مهم‌ترین شاعران نوگرای ماست که به تازه‌‌گی منتشر شده است.

معبد نگاه‌ها
عبدالله نایبی
نقاشی روی جلد: Picomodi
چاپ اول: کابل، زمستان ۱۳۹۸
قیمت: ۱۵۰افغانی

مرکز پخش در کابل
کابل، کارته 3، چهارراهی پل سرخ، مارکت تجارتی ملی، منزل اول، مجتمع کتابستان، دوکان شماره‌ی 11، فروشگاه کتاب مقصودی و تاک
شماره‌ی تماس: 744022725 (0093) و799022964 (0093) ناصر مقصودی

اعتراض صدای برخاسته از ناهنجاری های درون جامعه؛

اعتراض صدای تهی دستان جامعه، صدای توده ها، صدای نسل جوان؛

اعتراض را به هر نوع ممکن باید کمک کرد تا به اعتراض واقعی و سراسری جامعه مبدل گردد.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: جواد طیب

شماره دوم اعتراض نشر شد: بالای تصویر زیر کلیک نمائید

 

احمد ضیأ سپهر صدیقی:

حکومت بعد از انتخابات ۱۳۹۸، میراث دار فاسد ترین حکومت در تاریخ سیاسی افغانستان یعنی " حکومت وحدت ملی؛ " خواهد بود

قبل برین حزب نوین مردم افغانستان هوشدار داده بود که شرکت کردن در نمایشِ اغواگرانه یی به نام "انتخاباتِ ریاست جمهوری افغانستان"  در واقعیت امر صحه گذاشتن به سیاست های امریکا - ناتو و تداوم بخشیدن به حاکمیتِ قشرِ فاسد و ضد مردمیی است که از سرانِ جهادی، حلقات وابسته به مافیای مواد مخدر، بورژوازیِ فاسد بیروکراتیک و حلقات تکنوکراتهای وابسته به کشورهای بیگانه ترکیب یافته است. . . .  ادامه

 

گزارش سمینار "صد سال توهم رهایی با استقلال"

گزارش و پیاده کننده متن: نوشین فرامز

بتاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۸ سمیناری در انجمن تحقیقات علوم اجتماعی تحت عنوان " صد سال توهم رهایی با استقلال " از سوی جواد طیب فعال سیاسی با شرکت جمعی از دانش آموخته های علوم اجتماعی و نمایندهگان احزاب و سازمان های "چپ" در تالار انجمن برگزار گردید. قابل ذکر است که مطابق برنامۀ از قبل تعیین شده در این روز باید دو سمینار اجرا می شد که ارایه کنندۀ سمینار دوم آتیلا مهربان از اعضای رهبری سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان از کشور ناروی از طریق اسکایپ  وصل بود؛ اما با تاسف سمینار دومی به دلیل مشکلات تخنیکی و قطع انترنیت برگزار نشد.. . . ادامه

 

اشتراک "آینده" در جشن هومانیته

جشن هومانیته، روزنامۀ حزب کمونیست فرانسه، برای هشاد و نهمین بار به روزهای ۱۳ ـ ۱۵ سپتامبر سال جاری در حومۀ شهر پاریس برگزار گردید. در جشن امسال بیش از شش صد هزار نفر شرکت ورزیده بودند. بنا به دعوت پاتریک لویاریک ، مدیر مسوول هومانیته ،نشریۀ آینده ارگان حزب نوین مردم افغانستان در این جشن شرکت کرد.

جشنِ امسال پس از جنبشِ خود انگیختۀ مردمی "زرد پوشان" در برابر سیاستهای نیولیبرالیستی و ضد مردمی حکومت آقای مکرون فضای پررنگ ترِ مبارزۀ مردم فرانسه را برای ایجاد یک جامعۀ عادلانه به نمایش گذاشت. همه نیرو ها و سازمانهای چپ و دموکراتیک فرانسه در متینگ های مشترک سهم داشتند و بر اتحاد در انتخابات شهرداری ها که سال آینده برگزار میگردد تأکید ورزیدند. آنها یادآور شدند که بدون ایجاد یک الترناتیف دموکراتیک و مردمی سیادتِ لجام گسیختۀ بورژوازی بزرگ همچنان پا برجا خواهد ماند.

صبح روز شنبه ،۱۴ سپتامبر، هیئت حزب نوین مردم افغانستان متشکل از رفقا عبدالله نایبی،موسکا غازی زوی، دستگیر هژبر، زبیر غازی زوی، طارق پیکار و داود عارفی، همراه با بیش از صد هیئت از جهان مترقی در مراسم رسمیِ گشایش "دهکدۀ جهان" شرکت کرد. پاتریک لویاریک (Patrick Le Hyaric)مدیر مسوول روزنامۀ هومانیته، در صحبتش سیاستهای ضددموکراتیک حاکمیت کنونی فرانسه را توضیح داد و بر ضرورت اتحاد چپ در فرانسته و همبسته گی جنبش دموکراتیک جهانی تأکید ورزید. وی از سهمگیری روزنامۀ هومانیته و حزب کمونیست فرانسه در دفاع از پیکارِ رهایی بخش خلقهای جهان یادآورشد و گفت که این موضعگیری در آینده پابرجا خواهد بود.

بنا به دعوت گرداننده گان روزنامۀ هومانیته رفیق عبدالله نایبی ، رئیس حزب نوین مردم افغانستان ،پس از ظهر روز شنبه ۱۴ سپتامبر در میتنگِ بررسی اوضاع خاور میانه و افغانستان به حیث سخنران شرکت کرد. در این گرد همایی طلعت کریم غالی عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست عراق، نوید شمالی عضو کمیتۀ مرکزی و مسوول بخش روابط بین المللی حزب تودۀ ایران و سلام ابو مجاهد عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست لبنان نیز سخنرانی کردند. رفیق عبدالله نایبی در بیانیۀ خود وضعیت انحطاطی کنونی کشور را به حیث پیامدِ استراتیژی ناتو - امریکا و سیاستهای توسعه طلبانۀ دولت نظامیگر و اسلامیست پاکستان را در تبانی با شماری از کشور های منطقه به تصویر کشید. وی خاطر نشان ساخت که هم حاکمیت و هم اپوزیسیون افغانی دربست توسط نیرو های وابسته به بیرون، ارتجاعی و قرون وسطایی اشغال گردیده است و توقف مذاکرات امریکا - طالبان تغییری در تراژیدی مردم افغانستان به وجود نخواهد آورد. وی موضعگیری اصولی و شفاف حزب نوین مردم افغانستان (تحریمِ فعال) را در رابطه با مضحکه یی به نام انتخاباتِ ریاست جمهوری توضیح داد و خاطرنشان ساخت که حاکمیت بعدی بی ثبات تر و بحران زا تر نسبت به حاکمیت های قبلی خواهد بود. شرکت کننده گان از سخنرانی رفیق نایبی باگرمی استقبال کردند.

هیئت حزب نوین مردم افغانستان  در جریان سه روزِ جشن با شماری از هیئتهای حاضر در دهکدۀ جهان ملاقات کرده، در رابطه با وضعیت کنونی کشور معلومات ارایه کردند.امسال نیز حزب نوین مردم افغانستان در مقیاس جهانی از مبارزۀ مردم و نیرو های واقعاً چپ و دموکراتیک افغانستان در برابر امپریالیزم و بیدادگرانِ قرون وسطایی نماینده گی کرد.

جشن شام یکشنبه 15 سپتامبر با شعار های تحکیم همبسته گی در مبارزه پایان یافت.

 

پیام حزب نوین مردم افغانستان

به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور

۲۸ اسد ۱۳۹۸

خلقهای افغانستان در دوام استیلای استعمار بریتانوی با از خود گذری و جانفشانی ، با تکیه بر شجاعت و روحیۀ آزاده گی خویش ، با دستان خالی ولی با اتفاق و وحدتِ برادرانه پیکار آزادی بخش ضد استعماری را زنده نگه داشتند و در نهایت امپریالیزم انگلیس را ناگزیر به ترک سرزمین افغانها ساختند. کارنامۀ قهرمانی های مبارزانِ دلیری که برای آزادی و آرامش مردم ما رزمیدند درج تاریخ وطن مایند.

در دوام همین مبارزات بود که یک سده پیش نخستین سازمان مشروطه خواه در افغانستان اساس گذاشته شد. آن سازمان با درنظرداشت اوضاع عینی جامعه، اصول مرامیی را برای خویش تدوین کرد که ختم نظام خودکامۀ شاهی مطلقه و استرداد استقلال کشور را هدف بنیادی خود قرار داده بود. آن نخستین خیزش منسجم روشنفکران افغان با بیرحمی از سوی حُکام جابر به خون کشانده شد. از آن تجربۀ تلخ به بعد روشنفکران آگاه و مترقی افغان مطالبات برحقِ توده های مردم را که در فقر، بیسوادی و در بند مناسبات فرتوتِ قرون وسطایی نگهداشته شده بودند، پیوسته تبارز دادند و دست به ایجاد سازمانهای تحول طلبی زدند که بیرون کردن جامعۀ افغانی را از ظلمتسرای تاریخ در محراق مبارزۀ خود قرار داده بودند. مشروطیت دوم، جوانان افغان، حزب آزادیخواهان، ﻭېښ ځلمېان، جمعیت وطن، ندای خلق، اتحادیۀ محصلان و دَهها تلاش سازندۀ دیگر برای همیشه در سرگذشتِ دادخواهانۀ خلق افغان ثبت اند.

تجلیل از صدمین سالگرد استرداد استقلال سرزمین افغانها با رویدادی تصادف میکند که برای مردم افغانستان پرسش برانگیز و انزجار آور است: در آستانۀ این تجلیل، حکام کاخ سفید و مقامات اسلام آباد با پر رویی عجیبی از دست یافتن به یک توافق برای تعیین سرنوشت خلق افغانستان اظهار رضایت می کنند! توافقی که همانند هجوم نظامی ناتو - امریکا، ، استقلال، حاکمیت و ارادۀ مردم افغانستان را نادیده گرفته باری دیگر حق طبیعی "تعیین سرنوشت" را از مردم افغانستان سلب میکند. آنها توانسته اند تا با ایجاد فضای نگرانی،ترس و دلهره جشنِ پیروزی مردم را بر امپریالیزم انگلیس بدزدند!

حزب نوین مردم افغانستان همراه با بزرگداشت از کارنامۀ درخشانِ آزادی بخش مردم ما در برابر استعمارگران انگلیس، نگرانی عمیق خود را نسبت به آیندۀ نزدیکِ کشور ابراز می دارد، آینده یی که از سوی عقبگرا ترین نیروی ایدیالوژیکِ قرون وسطایی در تبانی با امپریالیزم امریکا و دولتِ پاکستان رقم خواهد خورد.

در چنین جَوی است که  نظام دست نشاندۀ ناتو- امریکا و بازمانده های جهاد در تلاش اند تا استرداد استقلال کشور را به گونه یی تجلیل نمایند که بتواند وابسته گی کامل شان را به نیرو های بیگانه کتمان کند. آنها غافل از این واقعیت اند که اقدام های عوامفریبانه و نمایشی شان به هیچ وجه از نظر مردم افغانستان و نیرو های میهن پرست و دموکرات که صاحبان اصلی این سرزمین اند دور نمی ماند. به یقین می توان گفت که این تصادفِ نامیمون، نیرو های میهن پرست ، مردمی و آزادیخواه را به تفکر خواهد کشاند تا دیر نشده است به آیندۀ زادگاه آبایی شان به طور بنیادی بیندیشند.یگانه راه برای طرح یک افغانستان مستقل و دموکراتیک تشکل نیرو های دموکرات و ترقیخواه در یک سازمان سیاسی است. این تشکل بسته به ارادۀ کسانی است که واقعاً به سرنوشت میهن و باشنده گان زادگاه شان می اندیشند.

حزب نوین مردم افغانستان

 

"از سر گیری پیکار استقلال طلبانه، دادخواهانه ودموکراتیک در واقع، گرهگاه رزمنده گان راستین آرمانهای مردم با تاریخ و آینده وطن است"

بیست و هشت اسد 1398 خورشیدی، مطابق (19 اگست 2019 عیسایی) مصادف است به صدمین سال اعلام استقلال افغانستان از سوی شاه امان الله . . . ادامه

 

پیام حزب نوین مردم افغانستان به مناسبت حمله ی وحشیانه دریک محفل عروسی درکابل

پاسداران جهل و شقاوت بار دیگر جنایت شنیعی آفریدند و دردل سیاه شب دریا خون از هموطنان مظلوم وبی گناه ما جاری نمودند.

هرچند هنوز جزئیاتی از نحوه ی اجرا وکیستی سازماندهنده‌گان این فاجعه ی غم انگیز آشکار نشده اما ناتوانی رژیم دست نشانده در برقراری امنیت شهروندان و ترویج انتحار ، انفجار و حمله های قاتلانه ی بی هدف توسط سیاه ترین نیروی دهشت افگن ( طالبان) را می توان از دلایل اصلی وقوع چنین رویداد های خونین به شمار آورد.

ما درحالیکه این جنایت وحشیانه را با شدت محکوم می کنیم ، درین سوگ عظیم خود را شریک هموطنان داغدیده وبلاکشیده ی خود می دانیم .

سکوت وانفعال در برابر فاجعه جنایت نابخشودنیست.

اعلامیۀ حزب نوین مردم افغانستان

در رابطه با

"انتخابات" ریاست جمهوری

۵ اسد ۱۳۹۸ ۲۷ جولای ۲۰۱۹

از پیِ اظهاراتِ غیر متعارف آقای ترامپ در مورد بود و نبودِ کشوری به نام افغانستان که فضای شگفتی زده گی را در محافلِ حاکمۀ وابسته به امریکا-ناتو ایجاد کرد، اینک راه اندازی اقدامِ دیگری به نام "انتخابات ریاست جمهوری" دارد بُعد تراژیکی را به این فضا می افزاید!

مردم افغانستان در جریان مضحکۀ انتخابات پارلمانی شاهد تقلبِ بی سابقه یی بودند که در نتیجۀ آن شماری از نماینده گان قشرِ حاکمِ فاسدِ وابسته به قدرت های بیگانه به کرسی های مقوایی راه یافتند.

همزمان با راه اندازی این اقدامهای تصنعی، واشنگتن از طریق"طالبان" (به حیث نیروی میانجی) درگیرِ مذاکره با اسلام آباد است تا در بدلِ حضورِ استراتیژیک در منطقه از طریقِ حفظِ پایگاه های نظامی اش در افغانستان بتواند بخشی از نیرو های جنگندۀ ناتو را به منظورِ "صدورِ جنگ" به مناطق دیگر کرۀ خاکی فارغ بسازد.

لیستِ تیم های نامزد برای اشغالِ ارگ گواهی میدهد که در صورتِ برگزاری نمایشِ جدید تقلب زیر عنوان "انتخابات ریاست جمهوری" کشور به سوی بی ثباتی بیشتر و انحطاط کامل خواهد رفت و این بار ممکن پاکستان نیازی به ارسالِ "انتحاری های بی مغز" برای کشتن هموطنان ما نداشته باشد.

حزب نوین مردم افغانستان با تکیه بر تحلیل مفصلی که از اوضاع کشور کرده است (ملاحظات حزب نوین مردم افغانستان در بارۀ وضعیت سیاسی - اجتماعی کشور) خاطرنشان می سازد که شرکت کردن در نمایشِ اغواگرانه یی به نام انتخاباتِ پیشِ رو در واقعیت امر صحه گذاشتن به سیاست های امریکا - ناتو و تداوم بخشیدن به حاکمیتِ قشرِ فاسد و ضد مردمیی است که از سرانِ جهادی، حلقات وابسته به مافیای مواد مخدر و بورژوازیِ بیروکراتیک ترکیب یافته است.

حزب نوین مردم افغانستان یک بار دیگر بر تشکل یک نیروی مستقلِ دموکراتیک، واقعاً مردمی و میهن پرست تأکید می کند تا امکانی را برای نجات وطن و مردم افغانستان تدارک ببیند. حزب نوین مردم افغانستان  برای تشکل چنین نیرویی از هرگونه اقدام صادقانه و هدفمند ،بدون طرح کدام پیش شرط، استقبال می کند.

روی سخن ما به سوی آن شمار از رفقایی است که هنوز هم جداً علاقه مندِ مبارزۀ رهایی بخش و دموکراتیک اند . ما از آنان میخواهیم تا از طرح های حزب نوین مردم افغانستان حمایت کنند تا باشد فضای اعتماد برای برگزاری یک کنفرانس بزرگ سراسری متشکل از سازمانهای مترقی ، شخصیتهای دموکرات و هواخواهان جنبش قوام پذیرد، کنفرانسی که پاسخِ درخور برای اظهارات تحقیرآمیزِ آقای ترامپ باشد!

حزب نوین مردم افغانستان

 

من نسل آفتابم!                                   سلیمان دیدار شفیعی  

روزى اگر نبودم
دل را سبُك داريد
از يادهاى تلخم
از خاطرات زشتم
از غصه ها كه دادم
از ختم سرنوشتم . . . .
ادامه

جواد طیب   

درآرزوی صلح جنگ تحویل نگیریم!

مقدمه : "هگل در جایی می گوید که همۀ رویداد ها و شخصیت ها در تاریخ انگار دو بار رخ میدهند. وی فراموش میکند که اضافه کند، نخست به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمیدی" کارل مارکس هجدهم برومر لویی بناپارت. . . . ادامه

عبدالله نائبی

معضل افغانستان قومی زبانی نیست، بلکه سیاسی اقتصادی است

صاحبنظران و اندیشمندان کشور در این اواخر نیاز به اجماع ملی و گفتمان‌های ملی را از زوایه‌های متفاوت دیده و به آن پرداخته اند، چون هدف این بوده که یک راه حل جامع برای بن‌بست موجود سراغ شود و عوامل وضعیت حاکم برکشور به تحلیل وکاوش گرفته شود. جناب آقای دکتور عبدالله نائبی یکی از متفکران سیاسی و یک از پیش‌کسوت‌های ادبی کشور ماست، که در جواب یک رشته پرسش‌هایی از سوی ضیا صدر مسئول مرکز نشراتی افغانستان امروز پاسخ هایی را ارایه داشته اند که توجه خوانندگان عزیز را به مطالعه آن جلب می‌کنیم: ادامه 

دومین جشنواره شعر صلصال، اوپسالا - سویدن
شعر خوانی: آقای عبدالله نایبی
تصویر و تدوین: بصیر سیرت

 

بخش افزوده را در اینجا میتوانید مطالعه فرمائید

انحطاطِ جامعۀ افغانی               ع. نایبی

انحطاطِ جامعۀ افغانی

ـ]افزوده [ـ

 

ارزش چیست؟(1)

آیا آن چه موردِ پسندِ خدایان است پارسایی است یا آن چه خود مطابقِ پارسایی است موردِ پسندِ خدایان قرار می گیرد؟(سقراط، اوثوفرون - اثرِ افلاطون)

افلاطون از زبانِ سقراط موضوعِ بنیادیِ "ارزش چیست؟" را (البته از ورای مثالِ ایده آلیستیِ پارسایی یا دینداری) مطرح کرد تا مسألۀ عینی بودن ارزش ها را در کُنشِ آدمیان موردِ بحث قرار دهد.. . . ادامه


[1] اشاره به سرود حزب دموکراتیک خلق افغانستان

نوت: بخش افزوده  را در اخیر مقاله میتوانید مطالعه نمائید.

احمد ضیا سپهر صدیقی

" انجوها نقش مهمی را در تسریع انحطاط جامعۀ افغانی بازی کرده اند."

بخش اول :

 درنگی در مورد "انجوها " یا موسسات غیر دولتی در افغانستان:

به تعقیب انارشی مجاهدین، فروپاشی الیگارشی طالبان و حضور گستردۀ سیاسی و نظامی امریکا ناتو و جامعۀ جهانی در افغانستان، بعد از کنفرانس بن تعدادی از موسسات غیر دولتی خارجی ( انجوها) وارد افغانستان گردیدند و در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در زمینۀ حقوق بشر، دولت سازی و توسعه و انکشاف جامعه افغانی به فعالیت پرداختند، مفید پنداشته شد تا برای درک مفهوم و فلسفۀ وجودی این موسسات و اهداف اعلام شده آنها در این نوشتار مکثی مختصر بداریم. ادامه

 

 

جایگاه شایستۀ زنان افغان را گرامی بداریم!

یادداشت شعبۀ تبلیغ و نشرات حزب نوین مردم افغانستان

11 جوزای 1398 - اول جون 2019

نظامِ سیاسیی که بر شالوده های فساد، دروغ و انسان ستیزی بنا شده باشد هرگز نمی تواند شیوه های دموکراتیکِ انتخابات را تجربه کند. تبلیغاتِ کنونی پیرامونِ آنچه انتخاباتِ ریاست جمهوری عنوان می شود، همانند گذشته، در سطحِ خودِ نظامِ فاسد سازماندهی می شود. ممکن است بسا از افشاگریها از جنایات، خیانت ها و سؤاستفاده های اعضای تیم های نامزد حقیقت باشند امّا نام و موقف زنان افغان را واردِ معاملاتِ تجارت سیاسی کردن و شماری از آنان را در ویترین های سیاسی به نمایش گذاشتن، در واقعیت امر برخوردِ تحقیرآمیزیست که به وجاهتِ نیم پیکرِ جامعۀ افغانی روا می دارند!

حزب نوین مردم افغانستان در برابر این گونه برخورد ها که به کرامتِ انسانیِ زنان افغان لطمه وارد میکند، انزجارِ شدید خود را اعلام می دارد. ادامه

 

 به مناسبت روز همبسته گی جهانی کارگران

اول می ۲۰۱۹

امسال روز همبسته گی جهانی کارگران در شرایطی در کشور ما تجلیل میگردد که جامعۀ افغانی با مسایل جدی سیاسی، اقتصادی و معنوی مواجه است. بی باوری به حاکمیت کنونی که زیر پردۀ فریبای "وحدت ملی"، تناقض ها و تضاد های بنیادی سیاسی را در خود انباشته است، به چنان حدی رسیده است که در هژده سال حضور امریکا - ناتو در کشور ما سابقه نداشته است.. . . بیشتر

 

 

کتیبه‌های آب

گزید‌ی شعرهای عبدالله نایبی

به انتخابِ ضیا قاسمی

این کتاب از سلسله کتاب‌های گزیده‌ی شعر معاصر افغانستان، از سوی نشر تاک منتشر شده است.

از مقدمه‌ی کتاب:

نخستین بار نام عبدالله نایبی را از زبان دوست شاعر ایرانی‌ام رسول یونان شنیدم. در خیابان همدیگر را دیدیم. در جلو سینما عصر جدید، در تهران. طبق معمول حرف ما به شعر کشید و یونان گفت: راستی شما در افغانستان یک شاعر خیلی خوب دارید. عبدالله نایبی. کارهایش فوق‌العاده است. و از من پرسید که آیا او را می‌شناسم و من نمی‌شناختم. چیزی از نایبی نخوانده بودم و نامش را هم نشنیده بودم. اما از آن روز نامش در ذهنم ماند، چون یونان خودش از همان زمان در شعر امروز ایران نام کوچکی نبود و بی‌دلیل چیزی نمی‌گفت. بعدتر در کتاب‌خانه‌ی مرکز فرهنگی دُر دَری در مشهد کتابی از نایبی را دیدم. مجموعه‌ی با بال‌ها طلوعش بود. چاپ کابل. برداشتمش و روی چوکی‌ای نشستم و یک نفس تا آخرش خواندم. برایم جذاب و شگفت بود. پنجره‌ای تازه و متفاوت از شعر افغانستان به رویم گشوده شده بود...

... شعرهای نایبی فراز و فرودهای خودش را دارد، اما بیان تصویرگرای او در فضای آن روزگار شعر افغانستان یک استثنا است. شعر معاصر افغانستان در دهه‌های پنجاه و شصت به رغم تلاش زیادش برای استفاده از زبان نو و بیرون آوردن جامه‌ی کلاسیک از تن، به صورت غالب از ساختارهای مبتنی بر حرف و تعبیر بهره می‌بَرد و تصویر در آن صنعتی است در کنار دیگر صنایع و بدایع ادبی و البته کم‌اهمیت‌تر از تشبیه و استعاره و جناس. قالب‌های شعری نو می‌شوند، بافت زبان آرام‌آرام امروزی می‌شود اما پایه‌ی بیان همچنان حرف و گفتار است نه تصویر و اجرا. آن‌چنان که عنوان شد در این میانتا جایی که من شناخت دارم- اما یک استثنا وجود دارد و آن‌هم شعرهای عبدالله نایبی است که ذهنیت و بیان در آن‌ها مبتنی بر تصویرسازی است. در کنار این، دیگر خصیصه‌ی شاعری او که برایش جای‌گاهی خاص و محفوظ ایجاد می‌کند توجه او به ایجاد فرم است. او در اغلب شعرهایش به ساختار هندسی آن‌ها نیز توجه داشته و برای هر کدام طرح و شکلی ریخته و ساختمان شعر را روی آن طرح بنا کرده است...

 

لینک نشر شده:

https://www.facebook.com/sayedzia.qasemi/posts/1015502841975624?__tn__=K-R

 

 

اعتراض حزب نوین مردم افغانستان

در پیوند با دستگیری جولیان آسانژ 13 اپریل2019

حزب نوین مردم افغانستان دستگیری جولیان آسانژ سردبیر سایت افشاگر ویکلیکس را که درهمدستی دولت های اکوادور و انگلیس زیر فشار متداوم ومتراکم ایالات متحده ی آمریکا، درمغایرت کامل با موازین متعارف بین المللی صورت گرفت به شدت محکوم می کند. این اقدام بار دیگر سرشت اصلی حاکمان اغواگر به اصطلاح " جهان آزاد" را در پیوند با برخورد ابزاری شان با مقوله های حقوق بشر، آزادی های مدنی و آزادی بیان در برابر بشریت قرارداد و روشن ساخت زمانی که منافع بنیادی شان با خطر روبرو شود چگونه قلدر منشانه و با زیر پا گذاشتن کلیه موازین متعارف بین المللی برخورد می کنند.

 

 

مسوولیت مقاله های منتشر شده  به دوش نویسنده گان آنها میباشد

دیالکتیک زن و جامعه  . . . . بهنام " قدیمی"

از ترحم؛ تا مروت؛ از مدارا تا وفا؛هرچه را کردم طلب، دیدم ز عالم رفته است

احمدضیا سپهر صدیقی

درنگی در مورد دریافت رهکارهای وحدت و انسجام نیروهای دموکراتیک و ترقیخواۀ افغانستان . . . . . . ادامه

 

اعلامیۀ حزب نوین مردم افغانستان

در مورد گِردهمآیی ماسکو

۶  فبروری ۲۰۱۹

ترکیبِ گِردهمآیی ماسکو به ظاهر نا متجانس و تناقص آمیز به نظر می رسد، امّا، در واقعیت امر، طبیعی ترین ترکیبِ ممکن در آرایش نیروهای حاضر در عرصۀ سیاسی کشور است! طالبان به حیث یک نیروی قرون وسطاییِ افراز شده از سوی دولت پاکستان هیچ گونه فرقِ سرشتی با جهادیانِ حاضر در آن گردهمایی ندارند؛ اینان از نگاه ماهیت سیاسی ـ ایدیالوژیک شان نیز عقب گرا ترین نیروی فعال در وضعیت سیاسی کشور اند و از بدو پیدایی تا امروز در خدمت نیروهای بیگانه قرار داشته اند، به فرمایش آنها جنگ ویرانگر را بر مردم افغانستان تحمیل کرده اند و در بدل فروشِ منافع وطن و کشتارِ بیش از دو میلیون هموطن ما به ثروتهای افسانه یی دست یافته اند! اینان عامل اصلی انحطاط و تباهی کشور اند که هرگز نخواهند توانست با زبانِ عاریتیِ دموکراسی خواهی سرشتِ ضد بشری و ظلمانی خود را کتمان کنند. مردم افغانستان ماهیتِ آنها را به خوبی می شناسد!. . . . . ادامه

 

جنگ و صلح نیروهای ارتجاعی  . . . . . از جواد طیب

 

 

اعلامیۀ حزب نوین مردم افغانستان

در مورد توطیۀ براندازی حاکمیت مردمی در ونزویلا

۲۷ جنوری ۲۰۱۹

۲۲ جنوری مایک پنس معاون رییس جمهور امریکا از اتباع ونزویلا خواست تا بر ضد رییس جمهور نیکولاس مادورو تظاهرات خیابانی را راه اندازی کنند. وی آنها را از حمایت واشنگتن مطمین ساخت.  . . . ادامه

احمد ضیا سپهر صدیقی

"افغانستان قربانی "سرمایه داری واپسین؛"

در عصر ما امپریالیزم؛ در واقع مرحلۀ احتضار ( در حال جان کندن) سرمایه داری انحصاری است و یا به عبارت دیگر مرحلۀ " سرمایه داری  واپسین"..

دوران کلاسیک امپریالیزم با جنگ جهانی اول و دوم خاتمه یافت، از آن پس نظام جهانی سرمایه داری با بحران عمیقی روبه رو بوده است، وجه مشخصۀ این بحران عمدتاً عبارت اند از : ظهور انقلابها و جنگهای خانمانسوزاز جمله جنگ های اول و دوم جهانی؛ انقلابهای روسیه، چین و کوبا، اعتصابهای کارگری گسترده در سراسر جهان؛ اشغال امپریالیستی افغانستان و عراق و تهاجمات نظامی به لیبیا و سوریه که منجر به مهاجرت و آواره گی و سیاه روزی میلیونها انسان شده است. . . .  ادامه

 

 

ملاحظات حزب نوین مردم افغانستان

در بارۀ

وضعیت سیاسی - اجتماعی کشور

جدی ۱۳۹۷ جنوری ۲۰۱۹

هنوز هیاهوی انتخابات تقلبی پارلمانی به پایان نرسیده است که تبِ انتخابات ریاست جمهوری وضعیت سیاسی کشور را اشغال کرده است.

در سایه و عقب این همه اقدامهای صوری و تصنعی، امریکا و کشورهای منطقه در گیرودار به صحنه آوردن "طالبان" در عرصۀ قدرت مرکزی کشور اند. بازیهایِ جاری پیرامون انتخابات و استقرار صلح پردۀ تیرۀ اغفال است که بر روی واقعیت جامعۀ افغانی کشیده می شود.

فضای تبلیغاتی گمراه کننده از یک سو و علاقه مندی شماری از عناصرِ متعلق به چپِ دیروزی و شماری از جوانان ، شخصیتهای سیاسی و نهادهای سیاسی یا اجتماعیِ جدیدالتاسیس که ادعای ترقی خواهی و عدالت طلبی را می نمایند، از سوی دیگر، وسوسۀ جدیدی را در برخی حلقات شکل داده است مبنی بر سهمگیری نیروهای مترقی در انتخابات ریاست جمهوری!

حزب نوین مردم افغانستان، با احساس مسوولیت، به طور پیوسته با ارایۀ تحلیلهای بُنیادی از وضعیت زنده گی مردم و حاکمیتِ نیروهای ضد مردمیِ زیر حمایت ناتو - امریکا و کشورهای منطقه، سیمای واقعی وضعیتِ اجتماعی - سیاسی کشور را در معرض دید مردم و ترقیخواهان قرار داده است و به طور پیگیر عناصر واقعاً مترقی را از شرکت کردن و سهمگیری در این بازی "اغواگران تاریخ" برحذر داشته است. . . . ادامه

 

شماری از پناهنده‌های افغانستان در آلمان، فعالان جامعه‌ی مدنی و نمایندگان احزاب، در یک همایش خیابانی، خواستار پایان بخشیدن به خشونت‌ها در افغانستان شدند. این همایش پس از چاشت امروز (یک‌شنبه) در شهر رادولفسل برگزار شد. اعتراض کننده‌گان نسبت به گسترش نا امنی در افغانستان، افزایش آمار قربانیان و اخراج اجباری پناهندگان آن کشور از آلمان، انتقاد کردند. شرکت‌ کننده‌های این گردهمایی که به ده‌ها تن می‌رسید؛ حکومت افغانستان را متهم به بی کفایتی کرده و از جامعه‌ی جهانی خواستند تا در مناسبات و گفتگوهای سیاسی در افغانستان بر حکومت این کشور فشار وارد کنند. در این گردهمایی همچنان پیام حزب نوین مردم افغانستان در حمایت از اعتراض کننده‌ها قرائت شد. در پیام حزب نوین مردم افغانستان، آمده است ما پیوسته وبا تاکید اعلام نموده ایم که تا زمانی که قدرت های منطقه‌یی و جهانی ذیدخل در کشور ما، مبتنی بر رویکرد های کسب امتیاز بیشتر در میدان افغانستان به تقابل نظامی و رقابت منفی می پردازند، نه تنها مردم ما از هیولای وحشتناک این جنگ نجات نخواهند یافت که صلح و ثبات در منطقه نیز چشم انداز امیدوارکننده ی نخواهد داشت. همچنان این حزب از مقامات حکومتی آلمان خواسته است که به تعهدات‌شان در کنوانسیون بین‌المللی متعهد باقی بمانند و بر مبنای آن، اخراج اجباری پناهجویان را متوقف سازند.

پیام همبستگی حزب نوین مردم افغانستان به گردهمایی اعتراضی شهروندان افغانستان درشهر رادولفسل آلمان

 

اشتراکِ "آینده"، ارگان مرکزی حزب نوین مردم افغانستان در جشن هیومانیته

۱۳-۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸

بنا به دعوت پاتریک لوهایه مدیر مسوولِ نشریۀ هومانیته، هیئت نشریۀ آینده، ارگان مرکزی حزب نوین مردم افغانستان، در جشن بزرگ مردمی هومانیته که همه ساله در شهرک کورنو در نزدیکی پاریس برگزار می گردد شرکت کرد.

جشن شام پنجشنبه 13 سپتامبر با سخنرانی مدیر مسوول هومانیته رسماً افتتاح گردید. رفیق پاتریک لوهایه وضعیت نابسامانِ سیاسی و اقتصادی فرانسه را تحت حکومت آقای ماکرون تصویر کرده سمتگیری نیولیبرالیستی حاکمیت کنونی را که به سود بورژوازی بزرگ فرانسه شکل یافته است مورد انتقاد قرار داد. وی مقاومت کارگران و زحمتکشان فرانسه را در برابر روشهای ضدِ دموکراتیک حکومت ستود.

غرفۀ "آینده" در "دهکدۀ جهان" موقعیت داشت که در آن بیش از صد و سی نشریۀ مترقی جهان نماینده گی داشتند.

در غرفۀ آینده در جریان سه روز بحثها و گفت-و-گوهایی در رابطه با وضع افغانستان و منطقه ، پیامد های سیاست پاکستان، ایران، روسیه و چین در قبال افغانستان و تأثیرات منفی راهبرد ناتو - امریکا ، با نماینده گان احزاب مترقی جهان و اعضای سازمانهای چپ فرانسه راه اندازی شد. اعضای هیئت حزب نوین مردم افغانستان (رفقا عبدالله نایبی و عزیز صافی) در رابطه با وضع زنده گی مردم افغانستان و وضعیت فاجعه بارِ سیاسی ـ نظامی کشور به حاضران معلومات مفصل ارایه کردند و مواضع حزب نوین مردم افغانستان را روشن ساختند. در جریان ملاقاتهای رفیقانه که با نماینده گان برخی احزاب مترقیِ جهان صورت گرفت، رفیق نایبی روی انحطاط جامعۀ افغانی و نبود زمینه های مساعد برای تبارز هماهنگی فعالیت نیرو های مترقی افغانستان تأکید ورزید.

جشن شام یکشنبه 16 سپتامبر پایان یافت.

 

به مناسبت اول ماه می ۲۰۱۸ ، روز همبسته گی جهانی کارگر

تعداد بیکاران جهان رو به افزایش است

 

" به مناسبت چهلمین سال شهادت استاد میراکبر خیبر"

 

 

"پیام حزب نوین مردم افغانستان به مناسبت فرا رسیدن سال نو 1397 خورشیدی"

 هموطنان گرامی؛

حزب نوین مردم افغانستان طلوع سال نو 1397 خورشیدی، فرا رسیدن نوروز خجسته، روزدهقان و جشن گل سرخ را به همه ی شما تبریک می گوید.

حزب نوین مردم افغانستان امیدوار است که سال نو ادامه و گسترش پیکارها و تلاشهای مردمی برای استقرار صلح و امنیت و تضعیف ارتجاع، بنیادگرایی افراطی مذهبی و استبداد و خودکامه گی باشد. . . . . ادامه

جشن نوروز ، میراث فرهنگی و معنوی بشر

مدافع محبوب زنان و زاغه نشینان برزیل ترور شد! 

 

از دنیای روانشناسی کودک              گرد آورنده: امیر قاسم

خصوصیات بازی ها در سنین ۳ الی ۶ سالگی

كودكان زير سه سال در كودكستان ، آسيب پذيرتر هستند

کودك و کودکستان !

اثرات بازی در رشد شخصیت کودکان

ترس در دنياى كودكى !

آموزشهايى كه يك پدر بايد به پسرش دهد

مسوولیت مقاله های منتشر شده در این چوکات اصولاً به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن

به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن ، حزب نوین مردم افغانستان  صمیمانه ترین شادباش های خود را نثار تان مینماید. حزب نوین مردم افغانستان به مثابه علمبردار نهضت ترقیخواهانه کشور ، به حیث پیشگام رهایی شما زنان از جور ستم و تبعیض در راه آرمان های انسانی تان میرزمد. . . . ادامه

"روز جهانی بزرگداشت از زن"

داکتر ببرک ارغند داستان را به عنوان یک توانایی . . . .  ادامه

 

دومین شماره ی دور دوم نشریه آینده از چاپ برآمد

 

 

 

اعلامیۀ حزب نوین مردم افغانستان

در پیوست با رویدادهای فاجعه بارِ اخیر

۸ دلو ۱۳۹۶ (۲۸ جنوری ۲۰۱۸)

در جریان هفتۀ گذشته سرزمین مصیبت دیدۀ ما چندین بار با خون فرزندان خود رنگین شد و به ماتم نشست. اعضای حزب نوین مردم افغانستان با اندوه فراوان به خانواده ها و نزدیکانِ قربانیانِ این رویدادهای ضد بشری مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را ابراز داشته، خود را در سوگ آنها شریک می دانند.

حزب نوین مردم افغانستان با نگرانیِ تمام شاهد تعمیق بی ثباتی و نا امنی، افزایش کشتار های دسته جمعیِ هموطنان بیگناه، گسترشِ ساحۀ جنگ و تشدید بحران سیاسی در کشور است. همه نشانه ها گواهی میدهند که مردم رنجدیدۀ افغانستان به طور روز افزونی در نطعِ ننگینِ بی کفایتی یک حاکمیتِ فاسدِ دست نشانده، یک اپوزیسیونِ قهقرایی قرون وسطایی و چند عاملِ جنگ افروزِ و آزمندِ خارجی قربان می شوند.

بر همه گان هویداست که امریکا از چندین دهه به این سو از دولت پاکستان بر ضدِ افغانستان حمایت کرد و تجهیزِ سرسام آورِ قوای مسلح تجاوزگرِ آن را تمویل نمود. ظاهر-نمایی های امروزی آقای ترامپ بر ضد طالبان و حاکمانِ پاکستانی صرف جلوه های عوامفریبانه یی اند که ذهنیت های ساده اندیشان جهان را نشانه میگیرند تا باشد که سیاست و استراتیژی اصلی امپریالیزم امریکا و متحدان اروپایی و آسیایی آن را که تداومِ "بی ثباتیِ کنترول شده" در سرزمین ماست کتمان کنند.

پاکستان با چی جرأتی در برابر حضور امریکا ناتو درافغانستان عمل می کند و با چی ساده گیی ادعا های بلند بالای امریکا ناتو را در مورد با ثبات شدن افغانستان به احکامی از سنخ "یاوه گویی" مبدل می سازد!

در چنین وضعی که حاکمیت کابل و اپوزیسیونِ قرون وسطایی ظرفیتِ تاریخیِ حل معضلات کشور را ندارند، مردم افغانستان حق دارند آن نیروها و افرادی را مخاطبِ خود قرار دهند که ادعای دادخواهی، ترقی پسندی و دموکراتیزم را دارند. حزب نوین مردم افغانستان پیوسته مطرح کرده است که باید راه دیگری را سوای حاکمیت کنونی کابل و سوای اپوزیسیون ارتجاعی طالبی - جهادیِ حاضر در وضعیت جستجو کرد؛ راه سومی که بر محور نیروهای دموکرات و ترقیخواه تشکل یابد و به حیث یک الترناتیفِ دموکراتیک برای نظام کنونی (حاکمیت و اپوزیسیون همقماشِ آن) تبارز نماید.

حزب نوین مردم افغانستان همراه با بخشی از نیروهای مترقی کشور همین اکنون تلاش می ورزد تا به زودی کنفرانس سیاسیی را در مقیاس ملی برگزار نماید و طرح یک راهبردِ برونرفت از وضعیت کنونی را به مردم افغانستان و نیروهای صلح خواه و مترقی جهان پیشنهاد نماید. رویدادهای خونین اخیر برگزاری هر چه زودتر کنفرانس نامبرده را در صدر وظایف جُنبش دادخواه قرار میدهند.

برای برچیده ساختن ظلمتِ سوگ و اندوه از آسمان وطن راه دیگری جز تبارزِ جدی جُنبش دموکراتیک بر بُنیاد یک برنامۀ معقول و کارای سیاسی وجود ندارد!

بیایید برای چنین اقدامی متحد شویم!

دارالانشای شورای مرکزی

حزب نوین مردم افغانستان

 

 

نخستین شماره ای دور دوم نشریه آینده از چاپ برآمد

عبدالله نایبی

خودی ("هویت")، دیگری (غیریت) و کینِ تبارگرایی،

(وردی برای یک بحث)

آنچه در جامعۀ امروز افغانی زیر عنوان "هویتِ قومی"، "هویتِ زبانی ـ فرهنگی" و دفاع از میراث معنوی جریان دارد پدیده ییست که هر چندگاهی به گریبان بشر چنگ می افگَنَد. این پدیده، از نخستین جلوه های تفکرِ فلسفیِ باستان گرفته تا ژرفترین پرداختهای اندیشه یی سدۀ بیستم در باختر زمین، ذهنِ آدمیان جستجوگر را آشفته ساخته است.

پیش از آن که این مسأله را در گستره های سیاست و جامعه شناسی مورد بحث و کاوش قرار دهیم بایسته به نظر آمد تا گَشتی به پیشینۀ تفکر فلسفی در رابطه با موضوع "خودی" و "دیگری" ، " تک گرایی" و " چند گرایی" ، " آمیزه" و "یگانه - ناب" بزنیم تا باشد . . . ادامه

 

من، خود، هویت، دیگری،[دنبالۀ بحث - پیوسته به گذشته]  قسمت دوم

در اندرونِ منِ خسته دل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست (حافظ)

اینک، به دنبال ورود بر بحثِ "خودی / دیگری" به سراغِ شناختِ "من"، "خود"، "همانی" (هویت) و غیر (دیگری) می رویم. از دیگاه من این بحث یک بحث بُنیادی فلسفی است که بسا از پنداشتهای مطلق گرایانه و جزمی ما را زیر سوال می برد و "هویت" را یک مفهوم نسبی می سازد . هنوز به بحث هویتِ قومی یا هویت گروهی نرسیده ایم و در این جا صرف هویتِ فردیِ خود مان را مورد نظر داریم. در بیت بالا هویتِ حافظ کدام است؟ . . . ادامه

مسألۀ "هویتِ گروهی" [پیوسته به گذشته] قسمت سوم

در مباحث گذشته دیده شد که همسانیِ "من" با "خود" صرف یک تصور است یعنی ساختۀ ذهن است. "راوی" با "آنچه از خود روایت میکند" یکی نیست. دشواریِ فلسفی و منطقیِ "این همانی" یا "همانستیِ" فردی (هویتِ فردی) را در کُل دریافتیم. اینک می نگریم که "هویتِ گروهی" چیست و در شمارِ این هویتِ گروهی، "هویتِ اجتماعی" (از جمله هویتِ قبیله یی، هویتِ قومی، هویتِ زبانی و غیره) چی خواهد بود؟. . . ادامه

هویت و دیگری[دنبالۀ بحث] قسمت چهارم

در بحثِ گذشته توضیح داده شد که "من" با "خود" یکی نیست، یعنی راوی یا گوینده با آنچه که معرفی میکند(خود را) نمیتواند یکی باشد. اکنون ببینیم که این "هویت" (که از اصلِ هوهویه تراوش کرده است) از دیدگاه منطقی و فلسفی چیست؟. . . ادامه

   به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

کمیته رهبری انقلاب اکتبر

عبدالله نایبی

اکتوبر خیزشی از ژرفای تاریخ

نهم جنوری ۱۹۰۵، پس از اعتصاب کارگران فابریکۀ سلاح سازی پوتیلوف، دو صد هزار کارگر در برابر کاخ امپراتوری صف بستند. در میان آنها گورگی گاپون، کشیشِ کارگر دادخواستِ زیر را عنوانی تزار برخواند:

سرورا! ما در بینوایی به سر می بریم. برما ستم می کنند؛ ما را زیر بار کار توانفرسا خُرد می سازند.

سرورا! آیا آنچه بر ما روا میدارند با قوانین سرمدیی که در پناه آنها حُکم میرانی، همخوانی دارند؟ (. . . ) دیواری را که بین تو و مردمت است فرو ریز تا باشد همراه با آنها حکومت کنی (. . .) چنین کن تا روسیه را بهروز سازی ورنه ما آماده ایم تا در اینجا بمیریم.. . . . ادامه

 

این مقاله در روزنامه ای هشت صبح در کابل نیز نشر شده است

 

سپهر:

"انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ وبرخی چرخشهای اقتصادی آن"

در باره پیش زمینه ها،عوامل و ریشه‌های تاریخی ظهورانقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه‌، دیدگاه ها و نظریه های متعدد ارایه شده است، برداشت غالب آن است که شرایط دشوار اقتصادی در سالهای بعد از پایان جنگ جهانی اول که خصوصاً معیشت حداقلی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود و منجر به شکل‌گیری صف های طویل برای مواد غذایی اولیه شده بود، زمینه ساز اصلی اعتراضاتی بود . . . ادامه

 

دستگیر هژبر

ازفبروری تا اکتبر وچرایی بن بست وشکست

 درصدمین سالگرد انقلاب اکتبر بایسته است نیم نگاهی داشته باشیم به آنچه که از فبروری تااکتبر همانسال واقع شد ومرور کوتاهی کنیم به دلایل وعوامل شکست آن انقلاب توده یی که راهگشای نجات بشریت ازچنبره ی استبداد وستم های گوناگون بود. . . . ادامه

چگونه غرب سوریه را ویران می‌کند

همان‌طور که تحقیقات BIRN بعدها نشان داد کمی بعد از آن اولین حمل و نقل‌ها از زاگرب به اردن صورت گرفت. روزنامه‌نگاران BIRN توانستند طی چهار سال بعد سفارشات تسلیحاتی عربستان سعودی  روی‌هم رفته زیر سقف ۸۲۹ میلیون یورو را طبق قراردادهای موجود ثابت کنند. تنها در سال ۲۰۱۳ آنها بیش از ۳۶۰ میلیون فشنگ، ۱۰ هزار کلاشنیکف و بیش از ۱۸ هزار آرپی‌جی ۷ . . . ادامه

ضرورت حضور نیروهای واقعاً دموکراتیک و ترقیخواه در وضعیت سیاسی کشور. . .(صدیقی سپهر)

وضعیت آزادی بیان در کشور

روز تا روز بدتر شده میرود . .(صدیقی سپهر)

 

"پیام تسلیت حزب نوین مردم افغانستان"

با اندوۀ فراوان اطلاع یافتیم که رفیق محمد داوود " شبرنگ"، یکی از رزمنده گان جنبش مترقی کشور و عضو حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، چشم از جهان بست. حزب نوین مردم افغانستان مرگ رفیق داوود "شبرنگ "  را ضایعۀ بزرگ دانسته مراتب تسلیت خویش را به خانواده و دوستان مرحومی واعضای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تقدیم میدارد.

 

به یاد نجیب
زین شامِ شام
سنگی به آشیانۀ فریاد میزنم
شاید که واژه یی...

از خیلِ عاشقانه ترین واژه های صبح
از دام
پر کشد
...
آنگاه
در زیر چترِ خیمۀ خورشید و ارغوان
با هایهای صبح
با یاد آن رفیق
باری دگر
نقبی به سویِ معبدِ میعاد میزنم
***
خاطرۀ آن رفیق شهید پیوسته با ماست و راه او را همراه با همه رزمنده گانِ وفادار به آرمانهای او و خواستهای خلق افغانستان ادامه خواهیم داد.

متنِ سخنرانی  عبدالله نايبی رييس نهضت آيندهء افغانستان در کنفرانسِ علمی- سياسی  به مناسبت دهساله گی شهادت دُکتور نجيب الله

 

اشتراکِ "آینده"، ارگان مرکزی حزب نوین مردم افغانستان

در جشن هیومانیته

۱۵ ـ۱۷  سپتامبر ۲۰۱۷

بنا به دعوت پاتریک لوهایه مدیر مسوولِ نشریۀ هومانیته، هیئت نشریۀ آینده، ارگان مرکزی حزب نوین مردم افغانستان، در جشن بزرگ مردمی هومانیته که همه ساله در شهرک کورنو (در جوار پاریس) برگزار می گردد شرکت کرد. غرفۀ "آینده" همانند سالهای پیش در "دهکدۀ جهان" موقعیت داشت. در "دهکدۀ جهان" بیش از صد و بیست نشریۀ مترقی جهان نماینده گی داشتند. در غرفۀ "آینده" نشرات نهضت آیندۀ افغانستان به زبانهای دری، پشتو و فرانسوی به نمایش گذشته شده بودند. اعلامیۀ حزب نوین مردم افغانستان در رابطه با اعلام راهبرد "جدید" کاخ سفید و شمارۀ فوق العادۀ "آینده" حاویِ اسناد کنگرۀ اساسگذار حزب به علاقه مندان توزیع گردید. . . . ادامه

 

اعلامیۀ حزب نوین مردم افغانستان،

در پیوند با اعلام راهبردِ تازهء ایالات متحدهء امریکا

شهرِ کابل- افغانستان (۱۹ سنبله ۱۳۹۶ خورشیدی)

دونالد ترامپ رییس جمهور ایلات متحدهء امریکا پس از ماهها انتظار وبه دنبال رأی زنیهای فراوان با ژنرالها و فرماندهان نظامی آن کشور، به تاریخ 21 اگست سال روان راهبرد تازهء حکومتش را در رابطه با افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد.

محورهای اساسی این استراتیژی را تداوم اشغال افغانستان از طریق افزایش نیروهای نظامی امریکایی، "نابودی داعش، برچیدن القاعده و جلوگیری از به قدرت رسیدن دوبارهء طالبان" تشکیل میدهد.

این در حالیست که پیش از این آقای ترامپ بارها بر خروج نیروهای امریکایی از کشور ما تأکید میکرد و باری حمله بر افغانستان را "اشتباه وحشتناک" امریکا وانمود کرد.. . . ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

برگرفته از روزنامۀ لوموند، ۲۳ اگست ۲۰۱۷

۲۴۰۰ قربانی، ۲۰۰۰۰ زخمی، ۸۴۰ ملیارد دالر: بیلانس سنگین امریکا در افغانستان.

رئیس جمهور ترامپ افزایش نیروهای نظامی امریکایی را در افغانستان اعلام کرد؛ نیروهای که ازسال ۲۰۰۱ بدین سو در این کشور حضور دارند.

چرخش آشکار درموضعگیری ترامپ: رییس جمهوری امریکا که وعده کره بود که دیگر ژاندارم جهان نخواهد بود و همه تلاشهایش را روی امریکا متمرکز خواهد ساخت (زیر شعار معروف نخست امریکا") روز دوشنبه ۲۱ اگست افزایش نیروهای نظامی امریکا در افغانستتان را اعلام کرد. جنگ در برابر طالبان به دنبال رویدادهای تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، طولانی ترین جنگ امریکا پس از استقلال آن کشور است. . . . ادامه

پیام حزب نوین مردم افغانستان

به خاطر گرامیداشت مبارزات مردم افغانستان

 در راه استقلال و آزادی

۲۸ اسد مصادف است با اعلام استقلال سیاسی کشور و عقب نشینی رسمی امپراطوری بریتانیا. مردمان افغانستان در جریان بیش از یک سده در برابر استعمار انگلیس و اهداف استیلاگرانۀ امپریالیزم با شجاعت کمنظیر در تاریخ ، با روحیۀ آزادیخواهی و استقلال طلبی مقاومت کردند که از پیِ آن همه جانبازیها و فداکاریها، زمامداران انگلیس ناگزیر شدند تا استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسند. کارنامه های قیامها و پیکار های مدافعان سرزمین ما (از سپاهی - دهقانان تا سرداران ملیِ میهن پرست) ارزش های جاودانِ فرهنگ مردم ما برای آزادی و رهایی از چنبرۀ اسارت اند. جنبش مترقی. . . ادامه

 

نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران در شماره ای ۱۰۳۰ خود مقاله ای از رفیق عبدالله نایبی را تحت عنوان وضعیت کنونی جامعه افغانی به نشر رسانیده که با کلیک نمودن آدرس زیرین میتوانید آنرا مطالع نمائید.

وضعیت کنونیِ جامعهٔ افغانی

نوشتهٔ: عبدالله نایبی- رئیس حزب نوین مردم افغانستان

۱.‌ ماهیت نظام و توهمِ وجود و عملکرد دموکراسی 

صورتِ کُلیِ نظام سیاسیِ کنونیِ افغانستان توسط آمریکا- ناتو هنگامی طرح‌ریزی شد که از پی رویداد ۱۱ سپتامبر امارتِ طالبی [فرمانروایی طالبان- "ن. م" ("نامهٔ مردم")] در کابل شکست خورد و مجاهدین برای بارِ دوم بر ویرانه‌های سرزمین افغان‌ها حاکمیت یافتند. خلأ قدرت و نبودِ دستگاه دولتی معضله‌یی [معضلی-"ن. م"] را در برابر کارگزاران ناتو- آمریکا قرار دادادامه. . . .

 

سخنرانی  عبدالله نایبی

در کنفرانس بین المللی "صلح و ترقی"

منعقدۀ پاریس ، اول جون ۲۰۱۶

چهار دهه است که جنگ دامنگیر سرزمین من است، جنگی که توسط ناتو راه انداخته شد، جنگی که با تجهیز و تمویل مجاهدین برای سرنگونی جمهوری دموکراتیک افغانستان به ویرانی کشور انجامید، جنگی که با لشکر کشی مستقیم امریکا و هم پیمانان آن در اکتوبر ۲۰۰۱، گسترش بی سابقه کسب کرد. پیامد مستقیم این جنگ ویرانگر تبدیل کردن افغانستان به "فاسد ترین کشور جهان" است، حقیقتی که آقای داوید کامرون در گوش ملکۀ انگلستان زمزمه کرد و پاسخ شرمسارانۀ اشرف غنی را از پی داشت: از پنجصد ملیارد دالری که در دهۀ اخیر از راه قاچاق مواد مخدر نصیب مافیا گردید، چهار صدو هشتاد ملیارد آن از طریق اروپا گذر کرده است. پس مسوول این فساد، اروپاست! اما اشرف غنی از آقای کامرون نپرسید که این ثروت عظیم درخدمت کدام اشخاص و باندهای اروپا قرار گرفت؟. . . . ادامه

عبدالله نایبی

وجود گرایشهای متفاوتِ درون حزبی

 به حیث یک حقِ سازمانی

مسألۀ وجود فراکسیونها و گرایشهای مختلف (و گاه متضاد) در درون یک حزب چپ یکی از مسایل پیچیدۀ زنده گی و مبارزۀ احزاب انقلابی و دگرگون ساز است. برای اساسگذاری یک حزب بزرگ مردمیِ چپ در افغانستان، ضرورت است تا جوانب گوناگون این مسأله را در حزب نوین مردم افغانستان مورد ارزیابی قرار دهیم و در این زمینه نیز وجود گرایشهای مختلف را به حساب آوریم.

طرح مسأله: آیا دریک حزبِ چپ افغانی می توان وجود گرایشهای گوناگون را پذیرفت؟ اگر می توان پذیرفت، آیا می شود حدودِ اهداف این گرایشها را تعیین کرد؟ مثلاً اگر گرایشی درحزب پدید گردد که رسماً برای انحلال حزب تلاش ورزد، آیا می شود وجود آن را درحزب تحمل کرد؟ یا گرایشی که صرف خواهان مرکزیتِ بی چون و چراست و تبدیل حزب به یک فرقۀ نظامی را موعظه می کند، قابل تحمل است؟ به همین گونه آیا می توان گرایشهای مذهبی، قوم گرایانه، زبان گرایانه، سمت گرایانه را در حزب پذیرفت؟ و ده ها پرسش دیگر از این دست!. . . ادامه

 

 

ملاحظات حزب نوین مردم افغانستان درپیوند با رویداد های اخیر درکشور

۲۱ جوزای ۱۳۹۶ مطابق ۱۱ جون ۲۰۱۷

هیئت اجرائیه ی حزب نوین مردم افغانستان رویداد های پس از فاجعه ی خونین دهم جوزا را که دراثر آن صدها تن از هموطنان مظلوم و بی گناه ما کشته یا زخمی شدند، با دقت دنبال می کند.حزب ما با تاکید براعلامیه ی مورخ یازدهم جوزای خویش بار دیگر حمله ی خونین تروریستی چهارشنبه درکابل را به شدت محکوم نموده و مراتب همدردی خودرا با بازمانده گان و خانواده های قربانیان ابراز می دارد. . .  ادامه

 

اعلامیۀ حزب نوین مردم افغانستان

یازدهم جوزای ۱۳۹۶

نیرو های سیاه اهریمنیِ زیرِ فرمان دشمنان سرزمین ما جنایت دیگری را در شهر کابل مرتکب شدند و صدها هموطن ما را به خاک و خون کشاندند. حزب نوین مردم افغانستان این عمل شنیع و ضد انسانیِ نیرو های گوش به فرمانِ پاکستان و حامیان بین المللی آن را شدیداً تقبیح کرده به طراحان و عاملان آن نفرین می فرستد... ادامه

در سوگ

کابل

ما شریک غم و اندوه شمائیم

کابل خونین (دهم جوزای ۱۳۹۶) در تصویر

پیام حزب نوین مردم افغانستان

به مناسبت اول می، روز همبسته گی کارگران جهان!

اول می ۲۰۱۷ مطابق ۱۱ ثور ۱۳۹۶

 

 

دافغانستان دخلکو دنوی گوند انـټرنیټی پاڼې پرانیستل

 
د افغانستان د خلکو نوی ګوند په لومړی سر کی ځآن د رښتینو پرګنیزو، نیاوپالو ځواکونو او ځانګړی شخصیتونو ترمنځ د نښلولو کړئ بولی او له همدی پرمختلونکی او کارنده حجري له لاری به خپلو هڅو ته دهېواد ټولیز پرمختګپال ځواک ته د اوسنی سیاسی اکر لپاره د یو بلونج ( الترناتیف ) تر کچی پراختیا ورکړی او پیاوړی کړی، ځکه چی ګوند په دې آند دی چی تر څو په سیاسی اکر کې د پرګنو د ګتواو غوښتنو د ساتلولپاره یو لوی ګوند ښکاره او میدان ته ور نه دانګی، دا اکر به بدلون ونه مومی.
. . . ادامه
        

گشایشِ سایت انترنتیِ

حزب نوین مردم افغانستان

حزب نوین مردم افغانستان خود را حلقۀ وصلی می پندارد که در گام نخست مردمی ترین نیروها، شخصیتها و مبارزان دادخواه را در یک نهادِ استوارِ سیاسی متشکل بسازد و از طریق این هستۀ فعال و پیشرو، مجموع حرکتِ دموکراتیک و ترقیخواه را تا سطح یک الترناتیف سیاسی برای وضعیت کنونی، تعالی بخشد زیرا برآن است که تا زمانی که یک حزب بزرگ به حیث ممثل مطالبات و منافع توده های مردم در وضعیت حضور نیابد، وضعیت کنونی دگرگون نخواهد شد. . . . ادامه

 

گزارش کمیتۀ سیاسی و سازماندهی به کنگرۀ اساسگذار حزب  نوین مردم افغانستان

رفقای گرامی،

نماینده گان کنگرۀ اساسگذار حزب

برای من جای افتخار بزرگیست که به نماینده گی از کمیتۀ سیاسی و انسجام کنگرۀ حاضر گزارشی به کنگرۀ اساسگذار حزب ما ارایه میکنم که تحلیلی از وضعیت کنونی جامعۀ ما، جنبش مترقی افغانی، وضعیت گیتی و گذشتۀ جنبش انقلابیِ جهانی است.

از فروپاشی حزب- دولت دموکراتیک افغانستان تا کنون سازمان بزرگی که بتواند در عرصۀ سیاسی کشور ممثل آرمانها، مطالبات و منافع خلق زحمتکش و ستمدیدۀ افغانستان باشد، تشکل نکرده است. ما اینک سنگبنای چنین سازمانی را می گذاریم و با شجاعت و هشیاری برای متشکل ساختن ده ها هزار انسان زحمتکش و جوانان بیدار و آگاه به مبارزۀ شکیبایِ دسته جمعی می پردازیم. تلاشهای مشترک ما در چوکات ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان برای تأسیس یک حزب بزرگ به اساس پلاتفورم آن ائتلاف به نتیجۀ نهایی خود نرسیدند. علاقه مندی شماری از نهاد های مشمول ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان به شرکت در دستگاه حاکمیت کنونی به خاطر به دست آوردن امتیازات و تلاش آنها برای داشتن تفوقِ ناموجه در حزبِ واحد، برنامۀ اولی ما را اخلال کرد. حزبی که امروز به تأسیس آن اقدام میکنیم باید به چنان اقداماتی دست یازد که خلای نبودن یک سازمان پیشرو و متعلق به دنیای کار را پُر کند و خود به محرک جُنبش مردمی و دموکراتیکِ کشور مبدل گردد. حزب ما استراتیژی مطروحه در پلاتفورم ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان را برای متحد ساختن نیرو های مترقی کماکان دنبال خواهد کرد. . . . ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما    

nawin-mardom@hotmail.com

مسوولیت مقاله های منتشر شده  به دوش نویسنده گان آنها میباشد

حزب نوین مردم افغانستان

             

 

عامل اصلی همۀ فجایع، سرمایه داری است علیه آن متحد شوید!

دا بدمرغه جګړه باید پای ته ورسي!

د خیالونو شاعر باراني

نوى كال دې مبارك وي؛ خو له نویو بدلونونو او پرمختګونو سره

د نوروز د ښه لمانځلو په هكله تفاهم ته اړتيا ده

حکومت "وحدت ملی" و این همه رسوایی ها !

==============================

حزب نوین مردم افغانستان

 

اطلاعیۀ دارالانشای حزب نوین مردم افغانستان

در بارۀ برگزاری کنگرۀ اساسگذار حزب نوین مردم افغانستان

به منظور تأمین وحدت نیروهای مترقی در یک نهاد بزرگ سیاسی و با تکیه بر همسانیِ جهانبینی، مواضع طبقاتی و استراتیژی سیاسی،کنگرۀ اساسگذار حزب نوین مردم افغانستان با اشتراک نماینده گان شورای تفاهم برای وحدت نیرو های دموکرات،ترقیخواه و طرفدار عدالت، نهضت آیندۀ افغانستان و کمیسیون انسجام.اعضای حزب وطن و کلیه نیرو های وطندوست مطابق میکانیزم اساسگذاری حزب جدید مصوبِ هیئت رئیسۀ ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان مورخ اول ثور ۱۳۹۵ و فیصله های کمیتۀ رهبری و انسجام برگزاری کنگرۀ اساسگذار حزب جدید مصوب اجلاسِ مشترکِ هیئت های رهبری سه سازمان نامبرده مورخ ۱۴ اسد ۱۳۹۵، به تاریخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۵ در شهر کابل دایر گردید.

پس از تصویب اعتبار نامه های نماینده گان، کارِ کنگره با یک دقیقه سکوت به منظور ادای احترام به جانباخته گان جنبش دادخواه کشور رسماً آغاز گردید.

بخش نخست کار کنگره به استماع گزارش کمیتۀ رهبری و انسجامِ برگزاریِ کنگره و بحث در بارۀ اسنادِ پایه یی حزب اختصاص یافت. گزارش کمیتۀ نامبرده توسط رفیق عبدالله نایبی به کنگره ارایه گردید. سپس طرح های مرامنامه و اساسنامۀ حزب جدید که از سوی کمیتۀ نامبرده آماده گردیده بودند مورد بحث قرار گرفتند که پس از پاره یی تغییرات به اتفاق آرا به تصویب رسیدند.

کنگره نام حزب جدید را به اتفاق آرا "حزب نوین مردم افغانستان" برگزید.

در بخش دوم امور تشکیلاتی مورد بحث قرار گرفت.کنگره اعضای شورای مرکزی حزب نوین مردم افغانستان، و رئیس کمیسیون نظارت و بررسی حزب را با اتفاق آرا انتخاب کرده، رفیق عبدالله نایبی را به حیث رئیس حزب برگزید.

کنگره پیامهایی را عنوانی اقشار مختلف زحمتکشان افغانستان ، زنان ، جوانان و نیرو های مترقی ارسال کرد.

کار کنگره در فضای پر شورِ پیکارجویانه ، توأم با تعهد رفیقانه برای تحقق فیصله های تاریخی آن عصر همان روز به پایان رسید.

نخستین پلنوم شورای مرکزی حزب نوین مردم افغانستان به تاریخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۵ دایر گردید. پلنوم اعضای هیئت اجراییۀ شورای مرکزی حزب را برگزید و رفقا پوهندوی عبدالرازق اسمر و پوهنمل داکتر خان میر غیور را به حیث معاونان رئیس حزب انتخاب کرد.

هیئت اجراییۀ منتخب طی نخستین اجلاس خود اعضای دارالانشای شورای مرکزی حزب را تعیین کرد.

برگزاری پیروزمندانۀ کنگرۀ اساسگذار حزب نوین مردم افغانستان نشانۀ حرکت پیشروندۀ اعضای حزب نوین مردم افغانستان در جهت بسیج نیرو های چپ و دموکراتیک و در نهایت فراهم آوری زمینه های سیاسی برای استقرار حاکمیت واقعاً مردمی بر سرنوشت کشور است.

 

 

اعلام

 اساسگذاری حزب نوین مردم افغانستان

در همایشی که به تاریخ ۲۷ عقرب ۱۳۹۵ در شهر کابل دایر گردید حزب نوین مردم افغانستان اعلام موجودیت کرد. در این گردهمایی افزون بر اعضای حزب نامبرده، شماری از رهبران و نماینده گان احزاب و سازمانهای چپ و مترقی کشور و برخی شخصیتهای جنبش دادخواه شرکت کرده بودند.

در آغاز عبدالله نایبی، رئیس منتخب کنگرۀ اساسگذار حزب نوین مردم افغانستان، طی یک سخنرانی ماهیت سیاسی و اندیشه یی و شیوه های کارکردیِ حزب را معرفی کرد. سپس پیامهای تبریکی شماری از نهاد ها و شخصیتهای سیاسی عنوانی حزب نوین مردم افغانستان خوانده شدند. در پایان پیامهای کنگرۀ حزب نوین مردم افغانستان به زنان و دختران افغانستان، کارگران و کارمندان و پیشه وران، جوانان و احزاب و شخصیتهای مترقی خوانده شدند . . . . ادامه

 

مرامنامهء حزب نوین مردم افغانستان

مصوب اولین کنگره کابل ۲۶ عقرب ۱۳۹۵

دافغانستان د خلکو نوې گوند کړنلار

 

مصوب اولین کنگره کابل ۲۶ عقرب ۱۳۹۵

پیامهای کنگرۀ اساسگذارِ حزب نوین مردم افغانستان

عنوانی

 احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه کشور

دهېواد د ځوان او ودی په حال کې نسل ته

به کارگران، کارکنان و پیشه وران کشور!

به زنان و دختران افغانستان

 

 

حزب نوین مردم افغانستان خود را حلقۀ وصلی می پندارد که در گام نخست مردمی ترین نیروها، شخصیتها و مبارزان دادخواه را در یک نهادِ استوارِ سیاسی متشکل بسازد و از طریق این هستۀ فعال و پیشرو، مجموع حرکتِ دموکراتیک و ترقیخواه را تا سطح یک الترناتیف سیاسی برای وضعیت کنونی، تعالی بخشد زیرا برآن است که تا زمانی که یک حزب بزرگ به حیث ممثل مطالبات و منافع توده های مردم در وضعیت حضور نیابد، وضعیت کنونی دگرگون نخواهد شد.

حزب نوین مردم افغانستان از مبارزات آزادیخواهانه و دادجویانۀ مردمان افغانستان در طول تاریخ پر افتخار کشور الهام گرفته ، فعالیتهای خود را در تداوم آن مبارزات انسجام می بخشد.

حزب نوین مردم افغانستان  در هرحرکتی که به نفع انسان مظلوم و زحمتکش جامعه ، تقویت نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه، استقرار دموکراسی واقعی ، تأمین وتحکیم استقلال و حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور باشد با احساس مسوؤلیت و پیگیری شرکت خواهد کرد.

حزب نوین مردم افغانستان در رابطه با نظام اندیشه ییِ دیروزیِ جُنبش دموکراتیک برخوردِ نقادانه داشته بر آن است که جهانبینیِ علمی به حیث مجموعه یی از تیوریهای باز، غنی شونده، تحول پذیر و تکامل یاب در دسترس نیروهای پیشرو جهان قرار دارد ، اما تبدیل کردن این نگرش علمی به یک فلسفۀ دولتی و یک ایدیالوژیِ درون بستۀ یک حزب واحدِ حاکم، بزرگترین مصیبتی بود که می شد بر سر آن آورد. تبدیل کردن آن به یک چوکاتِ خشک فکری باعث شد تا انحرافها و حتی فجایع ضد بشری به نام دفاع از آن صورت پذیرند.

حزب نوین مردم افغانستان هرگونه رویکرد قشری ایدیالوژیک را مردود شمرده، تحلیلها و کارکردهای خود را بر اساس یک خوانشِ علمی از واقعیت اجتماعی در خط کُلی دفاع از انسان و به خصوص انسان مظلوم، استوار می سازد.

سایت انترنتی حزب نوین مردم افغانستان به حیث ناشرِ اندیشه های دموکراتیک و دادخواهانه به روی همه مبارزان چپ و باورمند به منافع مردم باز است. گرداننده گان سایت حزب نوین مردم افغانستان از رفقا، دوستان و هواداران جنبش چپ صمیمانه دعوت مینمایند تا سایت حزب نوین مردم افغانستان را از آنِ خود پنداشته آن را به آیینۀ اندیشه های پیشرو عصر ما و صفحۀ مطالبات برحقِ زحمتکشان تبدیل نمایند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  به وقت افغانستان

استفاده از مطالب این سایت با ذکر مأخذ آزاد است

 Besucherzaehler

گشایش ۲۴ حمل ۱۳۹۶ مطابق ۴ اپریل ۲۰۱۷

رفقا، دوستان

گشایش صفحۀ انترنتی حزب نوین مردم افغانستان را به اطلاع مبارزان دموکرات برسانید