پیام تسلیت

 

صحبت رفیق داکتر عبدالله نایبی در مراسم به خاکسپاری زنده یاد رفیق داکتر ببرک ارغند بتاریخ ۲۴ اگست ۲۰۱۹ مطابق دوم سنبله ۱۳۹۸

بالای تصویر کلیک نمائید

 

عبدالله نایبی

۲۴/۰۸/۲۰۱۹

در مراسم پدرود با رفیق ارغند

دوستان سوگوار،

اینک واپسین لحظات پدرود با قصه پردازی فرا رسیده است که خود - بی هیچ گزافه یی - افسانه یی از انسانیت بود، قصه پردازی که در برابرِ هر آنچه پلشتی و تیره گی بود با قامتی افراخته چونان "ستونی از خرد" ایستاد. نمیتوان باور کرد که در این لحظه ها با مردی وداع میکنیم که تا دیروز با صدایی برخاسته از عصارۀ عاطفه در گوش ما داستان میریخت؛ نمیتوان باور کرد که ارغندِ گرامی، این یار دیرین را با دستانِ خودِ مان به سردابه های خواب می سپاریم. او سالها از رسیدن می گفت امّا دریغا که رفتنش زود رسید!

***

رفیق داکتر ببرک ارغند در یک خانوادۀ روشنفکر چشم بر جهان گشود و از کودکی همراه با خانوادۀ خود در گوشه های مختلف زادگاهش زیست و ذهنِ کنجکاو خود را از انبوهۀ سیما ها و رفتار های آدمهای سادۀ وطنش انباشت مثل اینکه چیزی در نهادش او را به سوی بازآفرینیِ هستیِ این آدمها می کشاند . سپس هر آنچه در دبستان و دانشگاه آموخت آذینواره هایی بودند که سیما های سادۀ آدمهای داستانهایش را در رنگین کمانهای معرفت می پیچاند.

رمانها و داستانهای ارغند با گیرایی و صلابت کم نظیر ، با زبانی برخاسته از کلبه های روستایی و کوچه های فقر، تار و پود مناسبات اجتماعیِ حاکم در جامعۀ افغانی را چنان تصویر می کنند که انگار روزگار - خود - قلم به دست دارد و برگ برگِ هستیِ آدمها را در زنجیرۀ رویداد ها رقم می زند.

ارغند از ورای رمانهایش سیمای واقعی زن افغان را - که سرمه سارِ سده ها را در حنجره دارد و سنگستانِ ایدیالوژیهای قرون وسطایی را بر شانه ها - با چنان تَردستی نشان می دهد که انگار خود عصارۀ مظلومیتِ زنان زادگاهش بود. در جنگی که بین جهان و ارغند در گرفته بود ، ارغند با ازخود گذری و شکیبایی جهان را یاری کرد و خود را پلی ساخت تا مردمش را به سوی شگفتنِ شفقساران رهنمون شود.

رفیق داکتر ارغند از آغازین سالهای جوانی، زنده گی خود را با پیکار رهایی بخش مردمش گره زد و تا آخرین لحظه های عمرِ پربارش در سنگرِ دلاوران روزگار علیه بیداد زانو زد. او دنیا را از ورای جهانبینی علمی به نظاره نشسته بود و صرف بزرگداشت از ارزشهای والای انسانی را سنجشکدۀ داوری های خود می پنداشت. ارغند از تبارِ دادخواهان برای مظلومان بود.  وی در دوران مهاجرت همچنان به اصول اندیشه یی و تعهدات سیاسی اش وفا دار ماند. داکتر ارغند در دوامِ عضویتش در رهبری نهضت آیندۀ افغانستان با روشن بینی و درایت به تحلیل مسایل سیاسی - اجتماعی می پرداخت و همیشه در موضع انسانِ مظلوم موقف می گرفت. جهانبینیِ بازِ او در کلیتِ آثارش زیربافت مناسبات اجتماعی را در معرضِ دید قرار میدهد. او لمحه یی هم دگماتیک نیندیشیده بود!

ارغند در مقام یک ژورنالیستِ خبره، نقش مهمی را در پاگیری رسانه های مدرن و اساسگذاری اتحادیۀ ژورنالیستان کشور ایفا کرد. وی عضویت رهبری اتحادیه های نویسنده گان و ژورنالیستان افغانستان را داشت. وی بنیانگذار و گردانندۀ چندین جریده و مجلۀ وزین در کشور بود که هر کدام در اشاعۀ اندیشه های هومانیستی و دموکراتیک و مقاومت در برابر تاریک اندیشیِ قرون وسطایی نقش برازنده یی را ایفا کردند.

و ارغند یک دوست و یک رفیق استوار در مناسبات شخصی خود بود. با صمیمیت دست در دست مان می گذاشت و در هنگام مصیبت تسلابخشِ دلهای آزردۀ ما میشد. با رفتنش اینک چیزی از غبارِ اندوه بر ما سایه می گستراند؛ در نبودش چیزی از نیکویی جهان را از دست میدهیم اما یادش را چون چراغی بر رواقِ خاطراتِ مان روشن نگه میداریم که مردی از بلندقامتان تاریخ بود!

ارغندا ! آرام بخواب که ما راه آفتابی ترا ادامه می دهیم و صدای داستان پردازت را تا دور ها ، تا افقهای سپیدۀ آزادی چون پژواکی برخاسته از بلندای انسانیت خواهیم برد.

 

بالای تصویر کلیک نمائید

داستان‌نویسی که سیما و رفتار آدم‌های وطنش را به تصویر کشید

 

طلوع نیوز

 

اعلان فوتی

پری ارغند همسر، شمس ارغند پسر ، هیلی ارغند علوی ، اناهیتا ارغند جمال، مریم ارغند دهقان و کاتلین ارغند راملا خان دختران؛

معین آریایی برادر، نفیسه غفور خواهر، فرشته انصاری ارغند عروس،

نجیبه سمیع وشایسته آریایی خانم های برادران،نجیب غفور شوهر خواهر،

عارف احمدزی،معشوق احمدزی و داود احمد زی خسربره ها.

حامد علوی ، حمید جمال، آرین دهقان و سیریل طارق راملا خان دامادان،

کنشکاه سمیع ، اکبر سمیع ، تیمور آریایی، اسکندر آریایی و ارسلان آریایی برادرزاده ها، علیشاه غفور خواهرزاده.

مسیح علوی ، یما علوی، رووینه جمال، رشاد جمال ، لاوره ارغند ، سارا ارغند، آنا ارغند، میلاد دهقان،الیاس دهقان و یحیی راملاخان نوا سه ها.

نسبت وفات داکتر ببرک ارغند به اطلاع دوستان رسانیده می شود که مراسمِ خاک سپاری به تاریخ ۲۴ آگوست ساعت ۱۲ ظهر در محل زیر برگزار می شود:

Kranenburgweg 9

8024  AC  Zwolle

مراسمِ فاتحۀ مردانه و زنانه به تاریخ ۲۴ آگست از ساعت۲ تا ۴ عصر در مسجد "گلزار مدینه" واقع نشانی زیر ادا می گردد:

  Ghulzar-e-Madina Moskee

Koningin Wilhelminastraat 95

8019    AL Zwolle

 

برای معلومات مزید لطفاً با شماره های ذیل تماس بگیرید:

0624973729

0644313342

پیام تسلیت  حزب نوین مردم افغانستان

 

داستانسرای بزرگی رفت...

 

با اندوه فراوان به اطلاع می رسانیم که رفیق داکتر ببرک ارغند، نویسندۀ سرشناس، ژورنالیست توانا و مبارز پیگیر راه آرمانهای زحمتکشان افغانستان امروز دیده از جهان فرو بست.

رمانها و داستانهای ارغند با گیرایی و صلابت کم نظیر ، با زبانی برخاسته از کلبه های روستایی و کوچه های فقر، تار و پود مناسبات اجتماعیِ حاکم در جامعۀ افغانی را چنان تصویر می کنند که انگار روزگار - خود - قلم به دست دارد و برگ برگِ هستیِ آدمها را در زنجیرۀ رویداد ها رقم می زند.

ارغند از ورای رمانهایش سیمای واقعی زن افغان را - که سرمه سارِ سده ها را در حنجره دارد و سنگستانِ ایدیالوژیهای قرون وسطایی را بر شانه ها - با چنان تَردستی نشان می دهد که انگار خود عصارۀ مظلومیتِ زنان زادگاهش بوده باشد.

رفیق داکتر ارغند از آغازین سالهای جوانی زنده گی خود را با پیکار رهایی بخش مردم افغانستان گره زد و تا آخرین لحظه های عمر پربارش در سنگرِ دلاوران روزگار علیه بیداد ایستاد. وی در دوامِ عضویتش در رهبری نهضت آیندۀ افغانستان با روشن بینی و درایت به تحلیل مسایل اجتماعی می پرداخت و همیشه در موضع انسانِ مظلوم موقف می گرفت.

ارغند بنیانگذار و گردانندۀ چندین جریده و مجلۀ وزین در افغانستان بود که هر کدام در اشاعۀ اندیشه های هومانیستی و دموکراتیک نقش برازنده یی را ایفا کردند.

هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان نبودِ رفیق ارغند را یک ضایعۀ جبران ناشدنی برای جنبشِ دادخواه و ادبیات کشور دانسته مراتب تسلیت خود را به مردم افغانستان، به همسر گرامی اش پَری ارغند، به فرزندان و اعضای خانواده اش ، به رفقا و همراهانش و به شیفته گان آثارش تقدیم می دارد.

راهش را ادامه می دهیم و یادش را همیشه گرامی می داریم که از بلندقامتانِ تاریخ معاصر کشور ما بود!

هیئت اجراییۀ حزب نوین مردم افغانستان

22 اگست 2019

 

زنده یاد ببرک ارغند و آثارش

عبدالله نایبی

 

"زنی از خوابگاه" ـ اسطوره یی از قیام

یا

روایتی از سنگستان ـ ایدیالوژی

(نگاهی به تازه ترین رُمان داکتر ببرک ارغند)

این بار ارغند به بُعد دیگری از پرداخت آفرینشی رسیده است. .. . . ادامه

 

 

 

همایش بزرگداشت داکتر ببرک ارغند در بلجیم برگزار شد

په بلجیم کې د ښاغلي ډاکټر ببرک ارغند د ادبي او فرهنګي هاندو وهڅو په ویاړ نمانځ غونډه

 

 

 

 ببرک ارغند، شراره و سهیلا حسرت نظیمی
به صدای نویسندهء نامدار کشور داکتر ببرک ارغند

سهیلا جان

 

جشنوارۀ  بزرگداشت از شخصیت و کارکرد های علمی و ادبی داکتر ببرک ارغند  هالند ، زووله ، ۴ اکتوبر۲۰۱۴

 

 

 

 

بزرگداشتِ 65 مین زادروزِ با آفرینش،

په هالند کې د ښاغلي ډاکټر ببرک ارغند د ادبي او فرهنګي هاندو و هڅو په ویاړ نمانځ غونډه

 

 

این داستانِ دردناک و غم انگیز، بازتاب دیگری از آن جنایات نابخشودنی و زن ستیزانه ایست که توسط بنیادگرایان مذهبی، تا کنون چندین بار ملت مظلوم ما را بهت زده و شوکه کرده است. این غمنامه را حتماً بخوانید.

نوشتهء محترم داکتر ببرک ارغند

و سوم این که...

ملاخان، مثل پدر خود، آدمِ میانه قد، گوشتالود و تیره رنگ بود. موهای سرش را از ته میتراشید اما ریش انبوهش را تیغ نمیزد. گفتی پسر و پدر یک سیب و دو نیم بودند. پدرش آدمی هوس ران خسیس و سنگدل بود. سه زن داشت و هرسه را در یک شبِ یلدا با کاردی حلال نمود. مردم میگفتند : این زنها، در خفا، گاو صندوق ِ شوهر شان را دست زده بودند. . . . ادامه

کوتاه ترین داستانِ کوتاهِ کشور

یا ناله یی از ژرفای غصه و درد 

نوشتۀ نویسندۀ نامدارِ وطن ، داکتر ببرک ارغند

 

نقطه ؛ سرِ خط                          

مادرم همیشه صدایم میزد و غمناک میگفت :

- ازجایت تکان نخور . همینجا پیش من بمان . آخر تو تنها نیستی  . . .غرور و پرخاش نیز با تو استند !. . . ادامه

 

کریم میثاق داستاننویس ، شاعر و یکی از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک در کشور  رخت سفر بر بست .

 روحش شاد و یادش گرامی باد !

ازین نویسنده و فرهنگی ژرف اندیش  آثار متعددی  بجا مانده  است که  بدون شک  بر غنای فرهنگی کشور  ما  افزوده اند .  باری  با  دریافت  رمان پر آوازۀ سفر پرنده گان بی بال داستان گونه یی  در چونی و چرایی این رومان نگاشتند.

سفر با پرند گان ِ بیبال بر بالای ابرها، در زیر آسمان ِ نیلگون. . . . ادامه

زمانی که نیلاب موج سلام نامش را با اسم عشقش پیوند زد  ، من  داستان کوتاهِ نقطه ، سر خط را ارمغان گویا به ایشان  اهدا کردم .نیلاب جان یکی از بهترینهاست . او به من نوشت : . . . و من این هدیۀگرانبها را قاب  و در جمع سایر تحایف عروسیم  ضبط و بایگانی   میکنم . سخنش خجسته بود . داستان کوتاهی را  بانوی از سرزمین ادبیات  در قابی  آذین  میبست . این بدعتش  مرا بسوی  ادبیات داستانی برگرداند . از خود پرسیدم داستان کوتاه  چیست. آیا میشود آن را تحفه داد وقاب بست ؟. . .  ادامه             

 

به اثر تقاضای بیننده گان و شنونده گان سایت، داستانهای پر آوازۀ نویسندۀ نامدار کشور داکتر ببرک ارغند آیینه و خنجر ، شهر شکسته   و شراره ، به  صدای خود شان  بدست نشر سپرده شده است. برای شنیدن این داستانها میتوانید بالای عنوان داستان کلیک نماید.

ببرک ارغند آیینه یی را در برابر او قرار داده بود . . . لندن 2009

 

مجموعۀ داستانی شراره

داستان کوتاه شب و تماشا

 به صدای نویسندهء نامدار کشور داکتر ببرک ارغند

قسمت دوم                                           قسمت اول

سازمان دیده بان حقوق بشر هم آدمخواری را محکوم کرد!؟

کلیپ ویدیویی داستان زیبای شهر شکسته را در اینجا میبینید و میشنوید

                                                               بخش اول                                                        بخش دوم                                                               

بخش  سوم

شهر شکسته

میگویند داستان خوب آنست که انسان را در تمامیتش باز تاب دهد و داستان شهر شکسته در شمار ِ همین داستانهاست.

شهر شکسته یک صداست، صدای شکستن دلها، صدای فروریختن قامتها، صدای از هم پاشیدن آجُرهای کابلی که فریادی شده است. کابل در این غمنامه فرزندانش را به مدد میخواهد.

 این داستان ناب را بشنویم و ببینیم.

 ( روی عکس کلیک نماید)

 

 

به اثر تقاضای بیننده گان و شنونده گان سایت، داستانهای پر آوازۀ نویسندۀ نامدار کشور داکتر ببرک ارغند آیینه و خنجر ، شهر شکسته  و شراره   عنقریب ، به  صدای خود شان  بدست نشر سپرده میشود.

متن این داستانهای ناب نیز همزمان  به نشر خواهد  رسید.

06/07/2008

میگویند داستان خوب آنست که انسان را در تمامیتش باز تاب دهد و داستان آیینه و خنجر در شمار ِ همین داستانهاست.

اسطورۀ دردناک دختری که به خاطر نجات ناموسش ، خودش را از منزل پنج ِ  آپارتمانی در مکروریونهای کابل  به  پایین پرتاب نمود  را  همه به خاطر داریم . داکتر ببرک ارغند  این اسطوره  را با چیره دستی ِ بینظیر  و خیلی هنرمندانه  به تصویر کشیده است ؛ بیاید این داستان را که بدون شک یکی از خوبترین  داستانهای کوتاه  ِ ادبیات معاصر کشور ما به شمار میرود ، از زبان  نویسندهء آن بشنویم . ( روی عکس کلیک نماید)

متن نوشتاری آیینه و خنجر

ناصر ، گربه و زنش

 نوشتهء محترم داکتر ببرک ارغند

 برگرفته از مجموعهء داستانی شراره

 پرداخت موشگافانۀ زبانی- گويشی دليلی روشن درخشش بی مانند رُمان لبخند شيطان. . . پوهاند م.ا.زیار

زمانی که مردم میخندد، شیطان میگیرید و وای به زمانی که شیطان لبخند زند. . . اکبر سیدآبادی

 با تاریخ  ، نی  با زمانه  ! ببرک ارغند و رُمان ِ  لبخندِ شیطان . . . ن. سهام

یک درآمد ِ کوچک برای شناسایی یک آفرینشگر بزرگ

 سخن در بارۀ داکتر ببرک ارغند، ژورنالیستِ توانا و نویسندۀ بی همتای کشور ما . . .  ق.مسعود

پرندگان بیبال در آبهای سیال . . . نیلاب سلام

ببرک ارغند آیینه یی را در برابر او قرار داده بود . . . لندن 2009

گفت و شنود ویژۀ  آسمایی با دکتور ببرک ارغند:

از دفترچهء سرخ تا سرخ رویی پهلوان مراد ، و  . . .

ببرک ارغند در استودیوی شماره هفت

 

باز تاب ويژه گيهای گويشی در آفرينشهای داستانی ببرک ارغند . . . پوهاند م.ا.زیار

رمان ِ پر آوازۀ پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود تجدید چاپ شد

ی خشم " افغانی . . . ع.نایبی

. . . . . . . . . . . . .

 

                 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"سفر پرنده گان بیبال" یا "خوشه های خشم" افغانی. . . ع.نایبی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داکتر ببرک ارغند نويسندۀ ژرفنگر و فرا دست . . . ا.پولاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیمانندیهای رمان سفر پرندگان بیبال . . . ربانی بغلانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادب شناسی رُمانِ سفرِ پرنده گانِ بیبال . . .احمد شاه عبادی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعتی با رمان : سفر پرنده گان بیبال. . . . دستگیر نایل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در آستانۀ گشایش کنفرانس سراسری

" سفر ِ پرنده گان ِ بیبال "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داکتر ببرک ارغند و رمان کفتربازان

. . . . . . . . . .  

کفتربازان- بازآفرینیی از واقعیتی به طعم شوکران

رمان کفتر بازان را آنگونه خواندم که رمز آب را  باز خوانی در تداوم

موجه های رود باری بهاری، فرود آمده از چکاد های برفگیر هندوکش؛ یا

 شکوه پرواز را باز خوانی در هر آنچه عشق عقابیست بر فرازه های آبی

 اوج. از نمود که بر میشدم به نماد میرسیدم ................ع.نایبی

 

     ادامه      

 

 

 

 پهلوان مراد و اسپی که اصيل نبود

     رُمان ((پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود)) یا خیزشی در گسترۀ ادبیات داستانی ما

  ( مصاحبه نور محمد عطازی  با داکتر ببرک ارغند )   

اینجا را کلیک نمایید

صفحه حزب