اخبار    مقالات    کتابخانه    نشرات صوتی    زندگی سازمانی  آرشیف سالهای 2005 ـ 2008     فرهنگ   سایر سایت ها    تماس با ما   دیدگاه ها    سخن روز  

۱۲/۱۲/۱۹۴۶ --- ۱۵/۰۵/۲۰۱۰

۱۵/۰۵/۲۰۱۰ --- ۱۲/۱۲/۱۹۴۶

رفیق محمد شفیع توخی

 عضو نهضت آیندۀ افغانستان

 و یکی از اشتراک کننده گان جلسهء اساسگذار نهضت آیندۀ افغانستان

به جاودانه گی پیوست

مراسم به خاکسپاری رفیق محمد شفیع توخی

رفیق محمد شفیع توخی قبل از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۲۰ ماه می در شهر روسلسهایم کشور آلمان به خاک سپرده شد..روحش شاد باد!

در مراسم به خاکسپاری رفیق توخی علاوه از اعضای فامیل و دوستان شان تعداد از شخصیت ها سیاسی، رفیق عبدالله نایبی رئیس، اعضای هیئت اجرائیه، عدهء از رهبری فدراسیونها  و اعضای نهضت آیندهء افغانستان نیز اشتراک نموده بودند.

---------

فاتحه مرحوم محمد شفیع توخی بعد از ظهر روزشنبه اول جوزا از سوی محمد رفیع توخی برادر مرحومی , اعضا و اقارب خانوادگی مرحومی و کمیته کارسازمان در داخل کشور, با اشتراک شمار زیادی از فعالان و هواخواهان جنبش دموکراتیک و نهضت آینده افغانستان , جنرالان و افسران قوای مسلح روشنفکران و علاقمندان مرحومی در مسجد جامع مکروریان سوم برگزارگردید.

در این مراسم شخصیت های مطرح نهضت دموکراتیک محترم عبدالرشید آرین از پیش کسوتان جنبش دموکراتیک و از موسسین و اعضای ارشد حزب ملی افغانستان , محترم احمد شاهین ریِس حزب تفاهم و دموکراتی افغانستان و اعضای کمسیو ن مرکزی شورای تفاهم برای وحدت نیروهای دموکرات ترقیخواه و طرفدار عدالت اشتراک کرده بودند که بدینوسیله از همدردی صمیمانه شان ابراز قدردانی بعمل می آید .

کمیته کارسازمان در داخل کشور

با اندوه و درد فراوان خبر یافتیم که فرهیخته مردِ نبرد و ستیز ، رفیق محمد شفیع توخی یکی از اشتراک کننده گان جلسهء اساسگذار نهضت آیندۀ افغانستان و یک تن از پیش کسوتان جنبش چپ کشور به جاودانه گی پیوست . درگذشت این مبارز نستوه را که ضایعۀ بزرگی در جنبش عدالت خواهی کشور به شمار میرود ، به اعضای خانواده  اش ، رفقا و تمام هواداران جنبش چپ ، ترقی و دموکراسی تسلیت عرض میکنیم.

نهضت آیندهء افغانستان

---------

مختصر زنده گی نامه  زنده یاد رفیق شفیع توخی

---------

پیامهای تسلیت

 

رفیق نایبی گرامی

رفقای عزیز اعضای محترم هیئت اجرائیه

با دریغ و درد فراوان اطلاع یافتیم که رفیق عزیز شفیع توخی پس از تحمل رنج توان فرسا در بستر مریضی دور از زادگاه محبوبش در دیار غربت پدرود حیات گفت.

نبود آن یار عزیز را که سالیان درازی در راستای تحقق آرمانهای خلق زحمتکش کشور عاشقانه تلاش نمود و کارنامه های یادماندنی و پرافتخاری از خود بجا گذاشت، ضایعه ی بزرگی برای جنبش دموکراتیک و ترقیخواه کشور میدانیم و بشما و همه اعضای سازمان، خانواده و فرزندان آن رفیق فقید این غم بزرگ را تسلیت میگویم.

روان آن یار از دست رفته را شاد میخواهیم و برای بازمانده گانش عمر دراز و سعادت آرزو میکنیم.

 

کمیتهء کار سازمان در داخل کشور

---------

تسلیت

به فامیل محترم توخی

و محترم دکتورعبدالله نایبی

به مناسبت وفات مرحوم محمد شفیع توخی ابراز غمشریکی می نمایم.

دکتور فرید طهماس

ژورنالیست

---------

دست اندرکاران اصالت مراتب تسلیت، همدردی و غمشریکی خود را به خانوادۀ محترم توخی، شخص محترم دکتور عبدالله نایبی رئیس نهضت آیندۀ افغانستان و سایر دوستان، اقارب و بازماندگان مرحومی تقدیم نموده، روان مرحوم شفیع توخی را شاد خواسته و برای بازماندگانش صبر جمیل آرزو میکنند.

---------

گرداننده گانِ صفحهء انترنيتی جوانان بیدار، به مناسبتِ درگذشتِ نا به هنگامِ رفيق گرامی شفيع توخی، عضوِ نهضتِ آيندهء افغانستان و یک تن از مبارزانِ پيگير و متعهدِ راهِ رهايی انسان از مظالم اجتماعی، به عزيزان خانواده اش، دوستان و همرزمان اظهار تسلیت و همدردی مينمايند.

روانش شاد باد!

گرداننده گان صفحهء جوانان بیدار

---------

پیام تسلیت حوزۀ هامبورگ نهضت آیندۀ افغانستان

بمناسبت وفات نابهنگام رفیق شفیع توخی

با تأسف اطلاع حاصل کردیم که رفیق گرامی شفیع توخی نسبت مریضی ایکه عاید حالش بود دیگر در میان ما نیستند.

 هیأت رهبری حوزۀ هامبورگ نهضت آیندۀ افغانستان به نماینده گی از همرزمان این مبارز نستوه راه انسان زحمتکش افغان در شهر هامبورگ و حومۀ آن، عمیقترین مراتب تسلیت شانرا به رفیق دکتور عبدالله نایبی رئیس و اعضای هیأت اجرائیۀ نهضت آیندۀ افغانستان، رفقای حوزۀ فرانکفورت و فامیلهای محترم شان تقدیم میدارند.

مانبودرفیق شفیع توخی را برای جنبش دموکراتیک کشور یک ضایعه تلقی نموده و آرزو میبریم تا همرزمانش، راهش را ادامه داده و درفش پرافتخار نهضت آینده را برافراشته نگهدارند.

روانش شاد باد !

هامبورگ 18 می 2010                                               هیأت رهبری حوزۀ هامبورگ

---------

سايت آريايی در گذشت مرحوم محمد شفیع توخی را به فاميل و دوستان تسليت ميگويد

---------

پیام تسلیت

چی سخت و دردآور است از دست دادن رفیق همسنگر در عالم دوری از وطن و شرایط دشوار زنده گانی مهاجرت

با نهایت تأسف و تألم از فوت رفیق شفیع توخی یک تن از اعضای پر افتخار نهضت آیندۀ افغانستان آگاه شدیم، او با رفتنش داغی بر قلب بازنده مانده گان خویش به جا گذاشت.

بدینوسیله فدراسیون دنمارکِ نهضت آیندۀ افغانستان، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به تمام اعضای فامیل رفیق توخی و رفقای  نهضت آینده افغانستان  ابراز میدارد.

یادش گرامی و جاویدان باد

اعضای فدراسیون دنمارکِ نهضت آینده

---------

پیام تسلیت به خانوادهﺀ رفیق عزیز شفیع توخی!

باتاسف و درد فراوان، خبر درگذشت نابهنگام همرزم گرامی ما رفیق شفیع توخی را دریافت کردم٠ بدینوسیله مراتب تسلیت، همدردی و غمشریکی خود و فامیلم را به خانوادهﺀ داغدیده ای رفیق گرامی توخی تقدیم نموده برای آن مرحومی روان شاد و برای اعضای خانوادهﺀ ارجمند ایشان عمر دراز و صبر جمیل آرزو می نمایم٠ رفیق شفیع توخی از نزد ما رفت ولی آرمان هایش زنده و جاوید اند٠

قدوس زریر

---------

به رهبری نهضت آيندۀ افغانستان

ما اعضای فدراسيون انگلستان مراتب همدردی رانسبت مرگ نابهنگام رفيق همرزم محمد شفيع توخی به خانواده های مرحومی و رفيق دکتور نايبی و همه رفقا و دوستان  تقديم مينماييم . روان آن رفيق زنده ياد را شاد ميخواهيم و برای بازمانده گان، اقارب، رفقا و دوستان تسليت آرزو ميکنيم.

فدراسيون انگلستان نهضت آيندۀ افغانستان

---------

با تألم و تأسفِ فراوان اطلاع حاصل نمودم، که رفيق شفيع توخی مبارزِ صادق و سابقه دار و يک تن از اساسگزارانِ نهضت آيندهء افغانستان داعيهء اجل را لبيک گفت.

مراتبِ تسليت و همدردی خويش را به اين مناسبتِ المناک به فاميلهای محترم توخی، نايبی، وابسته گان و نهضت آيندهء افغانستان ابراز داشته، به بازمانده گانِ مرحومی صبر و شکيبايی آرزو مينمايم.

يادش گرامی و روانش شاد باد،

سيد نصرت الله روحانی

---------

پیام تسلیت فدراسيون هالند ن. آ. ا.

اعضای فدراسيون هالند نهضت آيندهء افغانستان با اندوهِ فراوان خبرِ مرگ نابه هنگامِ رفيق شفيع توخی را حاصل نمودند.

مرگِ رفيق شفيع توخی جوان واقعاً يک ضايعهء بزرگ به خانوادهء مرحومی، نهضت آينده و رفقای همسنگر وی ميباشد.

ما اعضای فدراسيون هالند ن. آ. ا. در حالی که خاطره های مبارزاتی رفيقِ زنده ياد شفيع توخی را گرامی داشته، به اعضای خانوادهء مرحومی، رهبری نهضتِ آيندهء افغانستان، رفقا و دوستان ابرازِ تسليت مينماييم.

اعضای فدراسيون هالندِ نهضت آيندهء افغانستان

---------

دوست عزیزوفرهیخته داکتر صاحب نایبی،خواهر مهربان تورپیکی جان‌ ‌‌‌به مناسبت مرگ نابهنگام مرحوم شفیع توخي به شماوهمه دوستان تسلیت میگویم.     داکتر حنیف بکتاش

---------

رفیق و یار دیرین خانواده گی رفیع گرانقدر.

با درد و دریغ بی پایان خبر مرگ برادرت رفیق محمد شفیع توخی را از طریق سایت نهضت آینده افغانستان دریافتيم. بدینوسیله همدردی و اندوه خود را به تو، خانواده گران ارج توخی و نایبی و همکار گرانقدر ما نجیب الله نایبی ابراز میداریم.

با اندوه و حرمت

محمد حفیظ نصر   عظیم بابک

---------

پیام تسلییت فدراسیون اتریش نهضت آینده افغانستان

با تأسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق شفیع توخی جهان فانی را وداع گفته به ابدیت پیوسته است، فوت نا به هنگام این همرزم مبارز مایه تأثر و تأسف عمیق ما گردیده و خود را در غم و اندوه مرحومی شریک میدانیم. فدراسیون اتریش نهضت آینده افغانستان برای تمام اعضای فامیل مرحومی ، اعضای نهضت آینده و همه کسانیکه در مرگ مرحومی سوگوار اند، صبرو استقامت آرزو نموده، عمیقأ تسلییت میگوید.

روان رفیق توخی شاد

 

 

بازگشت به صفحهء اول